De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Galerie | Portretten II

Galerie portretten II

Portretten II

Portetten Sierk Schröder

 

Meer portretten
In opdracht geschilderde portretten van prominente figuren uit de Nederlandse samenleving van de twintigste eeuw zijn gerubriceerd.
Voor een inleiding en indelingen in rubrieken met afbeeldingen: 'klik hier