De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Persberichten | Aankoop portretten

Aankoop portretten

Stichting Sierk Schröder koopt twee belangrijke portretten

Persbericht 21 maart 2011

Sinds half maart 2011 zijn twee belangrijke portretten, in olieverf, uit een particuliere collectie in eigendom overgegaan naar de Stichting Sierk Schröder.

Het Zelfportret ( 100x75cm) uit 1964 past uitstekend in de reeks Zelfportretten, die reeds eigendom van de Stichting is. Het betreft Zelfportretten in olieverf, van 1936 tot en met het portret, geschilderd in 1985.

Zelfportret Sierk Schröder
Zelfportret Sierk Schröder

Het indrukwekkende portret van Dirk Nijland met pet (80x75cm) uit 1952 sluit aan bij het portret Dirk Nijland in z'n Atelier (85x100cm), geschilderd door Sierk Schröder op een latere datum. Van dit portret is de Stichting reeds eigenaar.

Dirk Nijland geschilderd door Sierk Schröder
Dirk Nijland geschilderd door Sierk Schröder

De particulier, die de werken exclusief aan de Stichting aanbood, liet bij die beslissing in belangrijke mate meewegen, dat de werken een goed onderkomen krijgen bij de Stichting Sierk Schröder, die daarmee (ingevolge haar statuten) het algemeen belang dient.
De verkoper ondersteunt de activiteiten van de Stichting Sierk Schröder als donateur, reeds vanaf de oprichtingsdatum.
Beide werken maakten onderdeel uit van de overzichtstentoonstelling in het Floragebouw (najaar 2010). Eerder werden de werken geëxposeerd tijdens de overzichtstentoonstelling in de zalen van het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio, Den Haag, in 2000.