De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home

Sierk Schröder NL | EN

WELKOM OP DE WEBSITE OVER SIERK SCHRÖDER

Op het internet vanaf februari 1997, in opdracht van de Stichting Sierk Schröder

Aan het tot stand komen van de stichting leverde Sierk Schröder (1903-2002) een belangrijke bijdrage. Hij motiveerde de doelstellingen, na te streven en te verwezenlijken op een wijze die recht doet aan de opvattingen welke zijn langdurig kunstenaarsbestaan kenmerken.

Een opzienbarend boek
TEKEN ER NU OP IN

'Voorgoed voorbij bestaat niet' is een uitspraak van Sierk Schröder, die lijkt uit te komen.

Onder deze titel verschijnt in mei een opzienbarend boek, waarin Rob Smolders ingaat op de briefwisseling tussen Sierk Schröder en de jonge schilder Paul van Dongen... [Lees meer]

Terugblik op 'Naar de natuur' in het Boomkwekerijmuseum te Boskoop (van 06.10 t/m 19.11)

Schitterende tentoonstelling van natuurstudies en landschappen van Sierk Schröder.
De reacties waren overweldigend. Voor een greep uit het Reactieboek, klik hier.

Top 10 pastels op linnen. Een keuze uit de mooiste pastels van Sierk Schröder

In 1971 ontdekt Sierk Schröder bij toeval een nieuwe techniek, die hij op latere leeftijd verder zou ontwikkelen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakt hij indrukwekkende pastels op... [Lees meer]

Boek Sierk Schröder

Het eerste exemplaar van Sierk Schröder, ingeleid door Antoine Bodar is uitgegeven door de Stichting Sierk Schröder... [Lees meer]

Meer weten over Sierk Schröder? Lees de biografie

Gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan bracht Sierk Schröder een omvangrijk en veelzijdig oeuvre tot stand. Zonder enige twijfel was hij de belangrijkste en meest gevraagde portretschilder van de twintigste eeuw... [Lees meer]