De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home

Sierk Schröder NL | EN

WELKOM OP DE WEBSITE OVER SIERK SCHRÖDER

Op het internet vanaf februari 1997, in opdracht van de Stichting Sierk Schröder


Afbeelding: portret van Prof. Dr. A.W. Byvanck

Recent werd onze stichting uit verschillende richtingen verzocht dit portret te mogen afbeelden; hier gaat het om een project van de RKD (Rijksdienst voor Kunstdocumentatie) en om een dubbelbiografie over twee archeologen.
Dergelijke verzoeken bereiken ons met een zekere regelmaat. Vrijwel altijd gaan we akkoord, zij het onder bepaalde voorwaarden, zoals integraal afbeelden, vermelding van de naam van Sierk Schröder en een bescheiden vergoeding.
[Alle portretten]

Bekijk de documentaire Sierk Schröder Een portret ten voeten uit, Regie Paul Beek

VOORGOED VOORBIJ BESTAAT NIET

Op 30 april 2019 verscheen het boek 'Voorgoed voorbij bestaat niet' door Rob Smolders met de briefwisseling tussen Sierk Schröder en Paul van Dongen. Dit unieke boek gunt de lezer een blik achter de schermen...

[Klik hier om het boek te bestellen]

GALERIEËN VRIJ WERK

Het oeuvre van Sierk Schröder is omvangrijk en veelzijdig. Zijn grootste passie was wel het maken van vrij werk, waarin hij de vernieuwing zocht vanuit de traditie.

[Klik hier om de galerieën te bekijken]

Dagboek en Brieven Sierk Schröder

Tien dagboekbrieven van de reis die Sierk Schröder in 1963 naar Teheran maakte en waar hij een bijzondere opdracht van koningin Juliana uitvoerde... [Lees meer]

Meer weten over Sierk Schröder? Lees de biografie

Gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan bracht Sierk Schröder een omvangrijk en veelzijdig oeuvre tot stand. Zonder enige twijfel was hij de belangrijkste en meest gevraagde portretschilder van de twintigste eeuw... [Lees meer]