De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home

Sierk Schröder NL | EN

WELKOM OP DE WEBSITE OVER SIERK SCHRÖDER

Op het internet vanaf februari 1997, in opdracht van de Stichting Sierk Schröder

Grote overzichtstentoonstelling - Schröders oeuvre en tekeningen
Bergkerk in Deventer. Mei en juni 2019


[ontwerp: Robbert Zweegman]

‘Wie doet mij wat’, schrijft Sierk Schröder in een van zijn brieven aan Paul van Dongen als hij verwijst naar zijn olieverfschilderij ‘De rode laarzen’. Deze brief treft u aan in het boek ‘Voorgoed voorbij bestaat niet’ (Rob Smolders), dat op 30 april verschijnt (lees meer). Deze uitspraak wordt de titel van de tentoonstelling!

De Stichting Sierk Schröder presenteert ‘Wie doet mij wat!’ Van 1 mei t/m 30 juni 2019 wordt in de Bergkerk te Deventer een overzichtstentoonstelling gewijd aan het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van Sierk Schröder. Een brede selectie van zijn allermooiste werken zal worden geëxposeerd. Tegelijkertijd zullen ook tekeningen, studies en schetsen worden getoond die de basis vormden voor zijn groot kunstenaarschap. Deze dubbelexpositie toont niet alleen meesterlijke kunstwerken, maar biedt tegelijkertijd inzicht in de verrassende technieken en de achterliggende opvattingen van de Nederlandse schilder die de meest invloedrijke personen uit de twintigste eeuw portretteerde. Als geen ander wist hij ook op een tijdloze en geheel eigen wijze de schoonheid van de mens en van de natuur te vereeuwigen. Schoonheid is eeuwig. ‘Voorgoed voorbij bestaat niet’.

De titel ‘Wie doet mij wat’ is een bemoedigend citaat uit een brief van Schröder aan de schilder Paul van Dongen die bang was dat de figuratieve kunst helemaal zou verdwijnen. Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt (onder de titel 'Voorgoed voorbij bestaat niet') bij uitgeverij VanSpijk/Rekafa de volledige briefwisseling tussen Schröder en Van Dongen uit de jaren 1993 tot 2002, geredigeerd en van commentaar voorzien door Rob Smolders.

Over de Stichting Sierk Schröder

Aan het tot stand komen van de stichting leverde Sierk Schröder (1903-2002) een belangrijke bijdrage. Hij motiveerde de doelstellingen, na te streven en te verwezenlijken op een wijze die recht doet aan de opvattingen welke zijn langdurig kunstenaarsbestaan kenmerken.

NIEUW

GALERIEËN VRIJ WERK

Het oeuvre van Sierk Schröder is omvangrijk en veelzijdig. Zijn grootste passie was wel het maken van vrij werk, waarin hij de vernieuwing zocht vanuit de traditie.

[Klik hier om de galerieën te bekijken]

OP 30 APRIL 2019 VERSCHIJNT

VOORGOED VOORBIJ BESTAAT NIET

Het boek met de unieke briefwisseling tussen Sierk Schröder en Paul van Dongen verschijnt op 30 april 2019.

Zij die voor 01 april intekenen (tegen de gereduceerde prijs van euro 29,50) ontvangen tijdig een uitnodiging de opening van de overzichts-tentoonstelling 'Wie doet mij wat' op 30 april bij te wonen. Tijdens die opening zal het eerste exemplaar van het boek worden aangeboden.

[Klik hier om in te tekenen op het boek]

NIEUW

Dagboek en Brieven Sierk Schröder

Tien dagboekbrieven van de reis die Sierk Schröder in 1963 naar Teheran maakte en waar hij een bijzondere opdracht van koningin Juliana uitvoerde... [Lees meer]

Top 10 pastels op linnen. Een keuze uit de mooiste pastels van Sierk Schröder

In 1971 ontdekt Sierk Schröder bij toeval een nieuwe techniek, die hij op latere leeftijd verder zou ontwikkelen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakt hij indrukwekkende pastels op... [Lees meer]

Boek Sierk Schröder

Het eerste exemplaar van Sierk Schröder, ingeleid door Antoine Bodar is uitgegeven door de Stichting Sierk Schröder... [Lees meer]

Meer weten over Sierk Schröder? Lees de biografie

Gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan bracht Sierk Schröder een omvangrijk en veelzijdig oeuvre tot stand. Zonder enige twijfel was hij de belangrijkste en meest gevraagde portretschilder van de twintigste eeuw... [Lees meer]