De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Biografie | Postzegels en boekillustraties door Sierk Schröder

Postzegels en boekillustraties door Sierk Schröder

Postzegels en boekillustraties door Sierk Schröder

Postzegels en boekillustraties door Sierk Schröder

Ontwerpen voor postzegels


(afbeelding: Koningin Juliana en Prins Bernhard op Jubileumzegel, 1962)


(afbeeldingen: kinderpostzegels, 1939: lopend kindje met hoorn des overvloeds over schouder; de voorstelling geldt voor alle waarden. 1954: vijf zegels met verschillende voorstellingen)


(afbeelding: Johan Huizinga postzegel)

1939 de serie Kinderzegels
1954 de serie Kinderzegels
1954 de Huizingazegel
1962 Jubileumzegel Koningin Juliana en Prins Bernhard (1937-1962)

Illustraties voor kinderboeken en schoolboeken

Sierk Schröder maakte van 1930 tot 1940 illustraties voor kinderboeken en schoolboeken, voor hem een inkomstenbron naast die van de eerste portretopdrachten. Hij illustreerde voor:

    J.B. Wolters's Uitgevers-Maatschappij N.V., Groningen - Den Haag - Batavia

    Drukkerij C.C. Callenbach, Nijkerk

    J.M. Bredéé's Uitgevers-Mij., Rotterdam

Een (niet volledig) overzicht van de door Sierk Schröder geïllustreerde boeken:

J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. - Groningen - Den Haag - Batavia

DOOR BLOEIENDE VELDEN, een viertal leesboeken voor het derde leerjaar door T. van den Blink en J. Eigenhuis, EERSTE STUKJE met twee gekleurde plaatjes van C. Jetses en tal van zwarte plaatjes van S. Schröder (1930 f 0,65)
DOOR BLOEIENDE VELDEN, een viertal leesboeken voor het derde leerjaar door T. van den Blink en J. Eigenhuis, TWEEDE STUKJE met twee gekleurde plaatjes van C. Jetses en tal van zwarte plaatjes van S. Schröder (1930 f 0,65)
DOOR BLOEIENDE VELDEN, een viertal leesboeken voor het derde leerjaar door T. van den Blink en J. Eigenhuis, DERDE STUKJE Achtste Druk met twee gekleurde plaatjes van C. Jetses en tal van zwarte plaatjes van S. Schröder (1939 f 0,60)
DOOR BLOEIENDE VELDEN, een viertal leesboeken voor het derde leerjaar door T. van den Blink en J. Eigenhuis, VIERDE STUKJE Achtste Druk verzorgd met medewerking van Gilles van Hees met twee gekleurde plaatjes van C. Jetses en tal van zwarte plaatjes van S. Schröder (1944 f 0,65)
BIJ SAWAH'S EN PALMEN Een serie leesboeken, aansluitende bij de Taalmethode van Dr. G.J. Nieuwenhuis en H.P. van der Laak door W. Stavast, G. Kok en W. Hoekendijk Eerste Deeltje (voor de vierde klasse) illustraties van Sierk Schröder (1932)
BIJ SAWAH'S EN PALMEN Een serie leesboeken, aansluitende bij de Taalmethode van Dr. G.J. Nieuwenhuis en H.P. van der Laak door W. Stavast, G. Kok en W. Hoekendijk Tweede Deeltje (voor de vierde klasse) illustraties van Sierk Schröder (1932)
DIERENVREUGD EN LEED Voorlooper door L. Dorsman Cz. en Jac. van der Klei, hoofden van scholen te Amsterdam, met illustraties van Sierk Schröder deel I (1933 f 0,80)
DIERENVREUGD EN LEED Voorlooper door L. Dorsman Cz. en Jac. van der Klei, hoofden van scholen te Amsterdam, met illustraties van Sierk Schröder deel II (1934 f 0,80)
DIERENVREUGD EN LEED Voorlooper door L. Dorsman Czn. en Jac. van der Klei, hoofden van scholen te Amsterdam, met illustraties van Sierk Schröder deel II Derde Druk Nieuwe Spelling (1938 f 0,80)
ZOO ZINGEN WIJ Een "Zangschool in Liederen" voor Lagere Scholen door J. Smits Eerste Deeltje (Derde Leerjaar) (1933 f 0,55) Illustraties van Sierk Schröder
BLOEIMAAND Een Nederlands Leesboek voor de Volksschool door Daan Deken, P.C.J. Reyne en J.B. Ubink Tekeningen van Sierk Schröder I. APPELBLOESEM (1940 f 0,70)
BLOEIMAAND Een Nederlands Leesboek voor de Volksschool door Daan Deken, P.C.J. Reyne en J.B. Ubink Tekeningen van Sierk Schröder II. ZUIDENWIND (1940 f 0,70)
BLOEIMAAND Een Nederlands Leesboek voor de Volksschool door Daan Deken, P.C.J. Reyne en J.B. Ubink Tekeningen van Sierk Schröder IV. MERELSLAG (1940 f 0,70)
BLOEIMAAND Een Nederlands Leesboek voor de Lagere School door Daan Deken, P.C.J. Reyne en J.B. Ubink Tekeningen van Sierk Schröder IV. MERELSLAG Negende Druk (1955 f 1,40)
BIJ BEN . IET EN BROER door A.D. Klok Een serie leesboeken voor de Indische Lagere School Eerste Deeltje Geïllustreerd door Sierk Schröder (1932 f 0,60)
BIJ BEN . IET EN BROER door A.D. Klok Een serie leesboeken voor de Indische Lagere School Tweede Deeltje Geïllustreerd door Sierk Schröder (1932 f 0,60)
BIJ BEN . IET EN BROER door A.D. Klok Een serie leesboeken voor de Indische Lagere School Derde Deeltje Geïllustreerd door Sierk Schröder (1932 f 0,60)
BIJ BEN . IET EN BROER door A.D. Klok Een serie leesboeken voor de Indische Lagere School Vierde Deeltje Geïllustreerd door Sierk Schröder (1932 f 0,60)
HET WIJDE LEVEN Meijer en van Hulzen Leesboek voor de Christelijke School door W. Meijer, hoofd ener Chr. School te Groningen en Joh. Van Hulzen te Zeist Tekeningen van Sierk Schröder Tweede Deeltje
HET WIJDE LEVEN Meijer en van Hulzen Leesboek voor de Christelijke School door W. Meijer, hoofd ener Chr. School te Groningen en Joh. Van Hulzen te Zeist Tekeningen van Sierk Schröder Derde Deeltje (1942 f 0,85)
HET WIJDE LEVEN Meijer en van Hulzen Leesboek voor de Christelijke School door W. Meijer, hoofd ener Chr. School te Groningen en Joh. Van Hulzen te Zeist Tekeningen van Sierk Schröder Derde Deeltje Zesde Druk (1953 f 1,25)

C.F. CALLENBACH N.V., Uitgever, Nijkerk

ER GAAT DOOR ALLE LANDEN … Nel van der Vlis Pentekeningen van Sierk Schröder
IN DE BAKKERIJ Nel van der Vlis Tekeningen van Sierk Schröder Tweede Druk
PIP door Nel van der Vlis Pentekeningen van Sierk Schröder
EVA'S BERGTOCHT door Heleen met teekeningen van Sierk Schröder Tweede druk
DOMKOPJE door HELEEN (Zilverserie) Tweede druk Bekroond door de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging Tekeningen van Sierk Schröder
VLIEGTUIGBOUWERS Door Joh. Van Hulzen Geïllustreerd door Sierk Schröder
VOLK BIJ DEN WEG Het boek van zwervers en straattypen onder redactie van Mr. R. Houwink
Foto's van Hans Gilberg Illustratie's, Bandontwerp, Vignetten en Stofomslag van Sierk Schröder
Literaire bijdragen van: M.J. Brusse, Antoon Coolen, A. den Doolaard, J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, Roel Houwink, Joh. van Hulzen, Hendrika Kuyper-van Oordt, P.H. Ritter Jr. (geb. f 4,90)
DE GESCHIEDENIS VAN EEN VOGELVERSCHRIKKER Een Paaschverhaal door Cora C.G.
Geïllustreerd door S.C. Schröder Derde druk
KINDERVREUGDE: Versjes van J. de Liefde: Geïllustreerd door S.C. Schröder
IN HANDEN VAN ZEEROOVERS Een ware gebeurtenis door Johanna Geïllustreerd door S.C. Schröder Vierde Druk
DE OLIFANTENNACHT door M.A.M. Renes-Boldingh met Teekeningen van Sierk Schröder
TINEKE door Netty Faber-Meynen Tekeningen van Sierk Schröder
HET KNALPISTOOL door Joh. Van der Baaren met tekeningen van Sierk Schröder
JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN door W.G. van de Hulst met tekeningen van Sierk Schröder 81e - 85e duizend
VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE KLOK door W.G. van de Hulst Achtste druk Geïllustreerd door Sierk Schröder Bekroond door de Nederlandse Zondagsschoolvereniging
TWEE HOLLANDERS IN HET OERWOUD door Albert Zaaier Geïllustreerd door Sierk Schröder
LIVINGSTONE de Padvinder door Dr. Basil Mathews, geautoriseerde vertaling van W.A.P. Smit
Tweede Druk Met tekeningen van Sierk Schröder
Het geschenk van den ouden matroos door Mien Labberton met tekeningen van Sierk Schröder, uitgegeven door de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Heerengracht 366, Amsterdam - 1948

Sierk Schröder's illustratie in kleur voor de elfde druk (1938) van W.G. van de Hulst's populaire kinderboek Jaap Holm en z'n vrinden wordt gebruikt voor het hoofdstuk over protestants-christelijke en rooms-katholieke kinderboeken in Nederland en Vlaanderen in de 19de en 20ste eeuw, verzorgd door Dr. Jacques Dane en Prof.Dr. Rita Ghesquiere. Dit hoofdstuk is onderdeel van De nieuwe geschiedenis van de jeugdliteratuur, in 2013 uit te geven door Bert Bakker

ROZEMARIJNTJE door W.G. van de Hulst Tekeningen van Sierk Schröder, Elfde druk (Eerste druk 1933, de Elfde druk verscheen in 1956, een exemplaar van de Elfde druk is in bezit van de Stichting Sierk Schröder)
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL door W.G. van de Hulst Met tekeningen van Sierk Schröder (Eerste druk verscheen in 1934, Veertiende druk verscheen in 1957. Een exemplaar van de veertiende druk is in bezit van de Stichting Sierk Schröder)

J.M. BREDÉE'S UITGEVERS-MIJ., Rotterdam

DE WEDSTRIJD door J.C. de Koning Geïllustreerd door Sierk Schröder
DE WATERREUS door P.A. de Rover Geïllustreerd door Sierk Schröder (1934)
EN JACOBUS WAS EEN HONDJE …… door E.W. v. 't Hoff ter Hoeve Leeftijd 5-8jaar
VAN TWÉÉ KINDERTJES EN ÉÉN KONIJNTJE door E.W. v. 't Hoff ter Hoeve Leeftijd: 5-8jaar
En 't sneeuwde …. Brrr! door E.W. v. 't Hoff ter Hoeve (geïllustreerd november 1930) Leeftijd: 5-8jaar
S.O.S. (RED ONZE ZIELEN) Jeugdbibliotheek N.W. van Diemen de Jel Leeftijd : 15 jaar en daarboven.

Korte biografie
Biografische gegevens
Onderscheidingen / prijzen
Postzegelontwerpen / illustraties
Literatuur / publicaties / kritieken
Documentaires / documentatie
Lezingen en brieven
Tentoonstellingen vanaf 1932
Sierk Schröder geportretteerd
Portretopdrachten Nederlands-Indië en Indonesië