De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Portretten | Portretten bedrijfsleven

Portretten

Portretten bedrijfsleven

Overzicht portretten door Sierk Schröder

Bedrijfsleven
(president-direkteuren, voorzitters Raden van Bestuur/Raden van Comissarissen)

Banken / Verzekeringen
Prof. Dr M.W. Holtrop, 1961, President van de Nederlandse Bank
Mr C.Th.E. Graaf van Lynden van Sandenburg, 1972, Rabo
Drs J.C. Wurfbain, 1972, ABN
B.F. Enschedé, 1969, Joh. Enschedé
Therodorus Ligthart, 1955, NV Maatschappij Hypothecair Krediet, Dir. van De Javasche Bank
Allard Pierson, 1949, Pierson Heldring Pierson
Robert May, bankier Lippmann, Rosenthal & Co
A.A. Andriesse, 1950, Pierson Heldring Pierson
Mr J.W. Holleman, 1951, Nieuwe Eerste Nederlandsche
Mr N.E. Rost Onnes, 1950, Hollandsche Bank Unie (H.B.U.)
Mr John Robert Goddard, 1955, Stad Rotterdam Anno 1720 NV
Mr J.W. de Jong Schouwenburg, 1964, NOG Verzekeringsmij., Amsterdam
L.W.E. Rauwenhoff, 1965, Robeco, oprichter en eerste direkteur (van 1933-1960), daarna 5 jaar Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Philips

Dr Ir F.J. Philips
(afbeelding: portret van Dr Ir F.J. Philips)

Dr Anton Philips, 1950
Dr Ir F.J. Philips, 1980
Jhr H.A.C. van Riemsdijk, 1977

Prof. Dr. G. Holst, 1950, Philips Research Laboratorium (NAT-Lab), Eindhoven (portret hangt in de Collegezaal van het Laboratorium)

Prof.Dr. Balthasar van der Pol, Philips Research Laboratorium (NAT-Lab), Eindhoven (portret hangt in de Collegezaal van het Laboratorium)

Dr. Ekko Oosterhuis (1998-1966), 1949, Laboratorium voor Wetenschappelijk onderzoek, N.V. Philips, werkte nauw samen met Prof.Dr. G. Holst

KLM


(afbeelding: portret van Dr Albert Plesman)


Dr Albert Plesman, 1951


(afbeelding: portret van I.A. Aler)

Lt.Generaal Vlieger b.d. I.A. Aler, 1961

Shell
Jhr Ir H. Loudon, 1938
J.B.A. Kessler, 1949
B.Th.W. van Hasselt, 1952


(afbeelding: portret van G.D.A. Klijnstra)

Unilever
Sidney J. van den Bergh, 1964
F.J. Tempel, 1966
H.S.A. Hartog, 1971
G.D.A. Klijnstra, 1975


(afbeelding: portret van Drs. P.L. Justman Jacob)

Hoogovens
Ir A.H. Ingen Housz, 1958
Ir A. Drijver, 1970
Drs P.L. Justman Jacob, 1975


(afbeelding: portret van Ir. A.J. Engel, 1962)

Akzo
Ir A.J. Engel, 1962
Ir A.J. Engel
K. Soesbeek, 1970.

Océ van der Grinten


(afbeelding: portret van Dr. Louis van der Grinten, met dank aan het Océ Museum)

Dr L.P.F. (Louis) van der Grinten, 1964


(afbeelding: portret van Dr. Piet van der Grinten, met dank aan het Océ Museum)

Dr P.A.W. (Piet) van der Grinten, 1965


(afbeelding: portret van Dr. Karel van der Grinten, met dank aan het Océ Museum)

Dr K.J.J. (Karel) van der Grinten, 1967


(afbeelding: portret van M. Prins Jr.)

Centraal Bureau Tuinbouwveilingen
F.V. Valstar, 1942
J. Barendse, 1953
M. Prins Jr., 1974

Papierfabriek 'De Hoop', Eerbeek
H. Bos, 1960, oprichter/eigenaar van papierfabriek 'De Hoop'
T.J. Bos, 1968, geschilderd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als directeur
J.D. Bos, 1969 (postuum), geschilderd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als directeur

Vroom en Dreesmann, Vendex
Drs. R.J.P. Vroom, 1971, Algemene Directie Vroom en Dreesmann
Dr. W.J.R. Dreesmann (Willem Dreesmann), 1972 (postuum, in opdracht van Dr. Anton Dreesmann), bestuursvoorzitter Vendex tot zijn overlijden als gevolg van een auto-ongeluk in 1971

Pensioen Centrale (PC)
Constance J.P.C. Deelen, 1966, directrice van de Pensioen-Centrale (Nederlandse Centrale Vereniging voor Pensioenverzekering van Maatschappelijke Werkers) met o.a. als lid de 'Nederlandsche Vereeniging Het Roode Kruis'
Dr. N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, 1976, president van de Pensioen Centrale (PC)

Nederlandse Diepdruk Industrie, tegenwoordig Roto Smeets Deventer
P.J. van de Griendt, 1950, grondlegger (1931) en directeur van de Nederlandsche Diepdruk Inrichting, Deventer, tegenwoordig Roto Smeets Deventer
M. van der Burgh, 1974, Algemeen directeur, van 1964-1973, van de Nederlandse Diepdruk Industrie B.V., Deventer, tegenwoordig Roto Smeets Deventer

Heemaf Hengelo (vanaf 1963 Holec):
Ir. F.R. Willink, 1952, directeur 1919-1951,
Ir. H.I. Keus, 1954, directeur 1919-1954, daarna commissaris (Ir. H.I. Keushal van de Heemaf werd geopend in 1954)

Prof. dr ir H.C.J.H. Gelissen, 1966, NV KEMA, Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland, Arnhem (was ook Minister van Econ. Zaken in Kabinet Colijn)
Helmich Weidema, 1967, Bührmann-Tetterode
Mr A.F. Lodeizen, 1958, Wm. H. Muller & Co.
J.F. Verlinden, 1959, Wijn Verlinden
Ir E.L.C. Schiff, 1959, Vredestein
M. Lels Czn., 1956, Smit Internationale
Drs R.E.M. van den Brink, 1979, Bonaventura, Elsevier


(portret van Ir. F.Q. den Hollander)

Ir F.Q. den Hollander, 1960 Nederlandse Spoorwegen (NS)
D.G. van Beuningen, januari 1952, SHV
D.G. van Beuningen, maart 1952, aanbieding van het portret op 22 maart in Ahoy, Rotterdam


(afbeelding: portret van Dr. F.H. Fentener van Vlissingen)

Dr F.H. Fentener van Vlissingen, 1955, mede-oprichter van de NV Nederlandsche Kunstzijdefabriek, ook SHV
Dr. F.H. Fentener van Vlissingen, 1963, SHV, (kopie van het portret, geschilderd in 1955)
Henri vanden Schrieck, 1957, Stella Artois / Interbrew, Leuven


(afbeelding: portret van Einar Dessau)

Einar Dessau, 1964, Carlsberg, Tuborg Breweries


(afbeelding: portret van Einar Dessau)

Einar Dessau, 1964, Carlsberg, Tuborg Breweries (een tweede portret)
Mr dr J. Linthorst Homan, 1976, Voorzitter Koninklijke Nederlandse Zuivelbond
J.H.J. de Jong, 1959, Douwe Egberts
Dr J.R.M. van den Brink, 1969, Nederl. Ver. Sigarenindustrie, was ook Minister van Econ. Zaken


(afbeelding: portret van A.S. de Muinck Keizer)

A.S. de Muinck Keizer, 1952, Demka
Mr W.A. Steenstra Toussaint, 1978, Erven Lucas Bols
Dr A.L.J. Sunier, 1953, Artis, Amsterdam
L.W. (Leo) van der Heem, 1959, van der Heem N.V.
Ir P.C.S. van Hattem, 1960, Hollandsche Beton Groep
Mr C.G. Trouw, 1968, Koninklijke Talens
H.E. ten Cate, Koninklijke Nijverdal ten Cate
Jhr Ir O.C.A. van Lidth de Jeude, 1951, Koninklijk Instituut van Ingenieurs (was ook Minister van Verkeer en Waterstaat in twee Kabinetten Colijn, Minister van Oorlog, in Engeland, van 1942-1945)
Teewis Duyvis, 1959, Koninklijke Fabrieken T. Duyvis J. Zoon
Mr drs B. Moret, 1969, Moret, Ernst & Young
A.H. Bredero, 1946, Bredero's Bouwbedrijf N.V.
Ir J.P. Broekhoven, 1975 Baggerbedrijf Broekhoven N.V., opgegaan in Ballast Nedam
L.Th. Menken, 1965, Menken Holding (Menken van Grieken)
J.J.F. Stokvis, 1975, De Telegraaf
A.G. Sijthoff, Sijthoff Pers
A. Hooimeier Sr., 1955, Bakkerijen A. Hooimeier en Zonen, Barendrecht

Ir. J. Poort
(afbeelding: portret van Ir. J. Poort)

Ir. J. Poort, 1981, Grabowski en Poort Ingenieursbureau, Den Haag
Frits Loeb, 1958, Pastoe meubelen (oprichter)
E.H. (Emiel Hubert) van Oppen, 1958, Staalwerken 'De Maas', Maastricht


(afbeelding: portret van F.C. Vermunt)

Christiaan F.C. Vermunt, 1955, VERO Borstelfabrieken Roosendaal
Ir. C.M.R. Davidson, 1967, Octrooibureau Vriesendorp en Gaade, Den Haag
Ir. I.J. Sloos, 1965, Leidse Onderwijsinstellingen (L.O.I.), oprichter en directeur
S.F. Fransen, 1969/70, Lovable Zutphen (oprichter, directeur), nu Lovable Benelux, Amsterdam
Mr. J.H. Kiewiet de Jonge, 1952, Wilhelmina Alida Stichting, Wassenaar, directeur
Ir. W.C. Bokhoven, 1964, Norit NV, Amersfoort, directeur van 1942-1966
P.J. Potgieser,1970, Instituut Praehep, Den Haag, oprichter
G.H.E.M. van Waes, 1972, Voorzitter Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ), Rijswijk, was voorzitter tot 1971, was Burgemeester van Borsele van 1970 tot 1978
Dr. E. van de Wiel, 1974, Algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ), Rijswijk
Ing. J.A. Geluk, 1954, (tekening) Alg. secretaris Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ), Rijswijk
J.D.B. Olie, 1952, N.V.Plaatwellerij Velsen (pijpleidingen/tanks), oprichter, directeur
Ir. Joseph M.F.A. van Dijk, 1962, oprichter (1947) en directeur van het Nederlands Radar Proefstation, Noordwijk, tevens was hij een van de oprichters van de VVD
Dr. A.M.H. Schepman, ca. 1950, N.V. Uitgeverij J.B. Wolters, Groningen, Alg. directeur, was ook Letterkundige


(afbeelding: portret van B.J.C. van Kooten)

B.J.C. van Kooten, president directeur van de internationaal opererende handelsmaatschappij van Kooten Holding B.V., Bussum (was eerste commandant van het Regiment Stoottroepen, opgericht door Prins Bernhard in 1944: RSPB), 1975
L.J.L.M. (Lambert, 1873-1951) de Gruyter, 1943, bestuursvoorzitter van P. de Gruyter en Zoon N.V., 's-Hertogenbosch
L.W.A.M. de Gruyter (Lodewijk, 1900-1989), 1964, bestuursvoorzitter van P. de Gruyter en Zoon N.V. (later B.V.), 's-Hertogenbosch
Eduard Dussy (1885-1973), 1950, president Cieba (Cieba Geigy), Basel

A.A.J. van der Ven, 1957, alg. directeur van de BETHI (Baekers-Elias-de Haes Textielindustrie), Eindhoven, in 1965 opgegaan in de KNTU (Koninklijke Textiel Industrie)

W.G. Reddingius, 1968, alg.directeur van N.H. Reddingius en Zonen BV, Redson Regio BV, Redson Holland BV

H.J. (Hans) de Koster (1914-1992), 1959, directeur van NV Meelfabrieken 'De Sleutels' v/h De Koster & Co, Leiden, vanaf 1946-1967 (later: VVD-politicus, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Kabinet de Jong en Minister van Defensie in de Kabinetten Biesheuvel, daarna Voorzitter Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa)


(afbeelding: portret van Ferdinand Kleinhof)

F. Kleinhof, 1974, directeur/eigenaar van Kleinhof B.V., Soesterberg (later overgegaan naar Sphinx)
Ir. Léon Lhoëst, 1958, president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek (KNP), Maastricht, later KNP-Leykam en gefuseerd met de VRG Groep en Bührmann-Tetterode tot KNP-BT.
Léon (L.P.M.H.) Lhoëst was bestuurder van de KNP van 1933-1968.
Léon Lhoëst was ook President van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Sphinx-Céramique N.V. en de Eerste Nederlandse Cement Industrie N.V. (ENCI). Hij vervulde commissariaten o.a. bij N.V. Amsterdam-Rotterdam Bank, Koninklijke Jaarbeurs. Tot de vele overige functies behoorden o.a. het Voorzitterschap van de Kamer van Koophandel voor Limburg en voor Maastricht e.o., tevens een aantal sociale functies.

H.J.H.J. Vinke, (geb. 1894), 1964, Vroom en Dreesmann, Rotterdam, ter gelegenheid van zijn afscheid op 70-jarige leeftijd

Hendrik Smidt van Gelder (04.09.1884 - 27.07.1977), 1960, hoofddirecteur Kon. Papierfabrieken van Gelder en Zonen N.V. Het portret bevindt zich in Het Zaans Museum, Zaandam


(afbeelding: portret van Piet Blijenburg)

Piet Blijenburg, 1968, directeur van Weverij 'de Ploeg', Bergeijk (bekend van de Ploegstoffen). In 2007 werd 'de Ploeg' overgenomen door Artex, Aarle-Rixtel.
Het portret maakt onderdeel uit van de museumcollectie van het Audax Textielmuseum Tilburg. Tot 16 september 2012 houdt dit museum een tentoonstelling over Weverij 'de Ploeg', waarvan het portret deel uit maakt.

Steven Duintjer (1955), directeur van DWM&Co. (Duintjer, Wilkens, Meihuizen & Co.), Aardappelmeel- en Dextrinefabriek, opgericht in 1970 en in 1962 samengegaan met AVEBE, Veendam.


(afbeelding: portret van Cornelis Beets)

C. Beets, 1952, auteur van ‘Tachtig jaar Stork’ (1948), Stork Machinefabrieken, Hengelo
J.K.P. Kraan, 1966, oprichter (in 1915) van de N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij, Rotterdam, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1965
Ir. J.S. van Nijmegen Schonegevel, 1969, voorzitter Raad van Bestuur N.V. DRU (Diepenbrock Reigers Ulft)
W.R. Reddingius, 1968, N.V. Necomij, N.V. Nederlandse Maatschappij van Handelaren in IJzerwaren en Gereedschappen, Leiden
Baron Bracht, Charles-Victor Baron Bracht, 1972, industrieel, Schoten, Antwerpen
Henricus (Han) Nijgh (1873-1948), kunstverzamelaar, directeur NRC, voorzitter Raad van Beheer ANP, commissaris van Nijgh & Van Ditmar
Ir. C.M. (Marius) Cox, Ned. Spoorwegen
C.M. Hin, 1953, Kousenfabriek HIN te Haarlem, in 1969 onderdeel geworden van DANLON, Emmen
Emiel Hubert van Oppen, 1958, pres.directeur van buizenfabriek Staalwerken De Maas, NV Maasstaal Industrie Maastricht, in 1969 deel uitmakend van de Verenigde Buizen Fabrieken (VBF)

A.J.M. Verschure, 1962, directeur van Verschure & Co., scheepswerf en machinefabriek, Amsterdam (Scheepvaartmuseum , Amsterdam)

G. Dekker, 1944, Directie N.V. Nederlandsche Gist-en Spiritusfabriek, Delft

A.J. van Weezenbeek, 1970, Het Financiële Dagblad, eigenaar van het Haagse Bureau Plaats dat de advertentie-acquisitie van Het Financiële Dagblad verzorgt
J.P.A.M. van Poll Suijkerbuijk, 1960, Koninklijke Drukkerijen en Uitgeverijen Van Poll (o.a. van het Brabants Nieuwsblad), later opgegaan in Elsevier-NDU

H. Kohn, 1954, Indola N.V., Rijswijk, zilveren jubileum als directeur, aangeboden door het personeel
Mr. N.W. Sickler, 1961, directeur van Koopman & Co., Amsterdam/Bandung, Jakarta (o.a. AGA techniek/AGA medisch, G.C. Rommenhöller) http://www.aga-museum.nl/page/koopman-1907
J.A. Ruys, 1954, oprichter van Ruys’ Handelsvereniging N.V., aangeboden door het personeel ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan
Dr.Ir. Rudolf Christiani, 1956, (Christiani & Nielsen, engineering & constructie-aannemers, Denemarken, na 1992 volledig in Thaise handen)
Eduard Pelger, ca. 1959, Pelger B.V., winkels in herenmode
Mr. R.J. Kahrel Sr., 1944, N.V. Kahrel’s Thee, Groningen, aangeboden ter gelegenheid van een jubileum
Edmund Brinkmann, 1958, N.V. Edmund Brinkmann’s Manufacturenhandel en Confectiefabriek “Gouda”, Gouda
J.G.H. (Han) Jordaan (1881-1951), dir. D. Jordaan en Zonen’s Textielfabrieken N.V., Haaksbergen
M.C.C. (Matthieu) Jansen, 1959, directeur Koninklijke kousen-en sokkenfabrieken M. Jansen de Wit N.V., Schijndel (jubileum en afscheid 20-2-1970)


(afbeelding: portret van Jacobus van Stolk Az)

Jacobus van Stolk Az (1897-1964), directeur N.V. Abraham van Stolk & Zoonen, houthandel te Rotterdam, beheerder stichting ‘Atlas van Stolk’ (Abraham van Stolk), veel bestuursfuncties (collectie Museum Rotterdam/van de stad)


(afbeelding: portret van Ivan Marino uit Brazilië / Parijs)


(afbeelding: portret van Hermann Söker)

Inleiding
Koningshuis
Kunst
Politiek /Overheid/ Rechterlijke Macht
Religie / Geestelijk leven
Leger
Bedrijfsleven
Wetenschap
Overige portretten
Sierk Schröderkamer