De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Biografie | Tentoonstellingen Sierk Schröder

Biografie Sierk Schröder

Tentoonstellingen Sierk Schröder

Overzicht Tentoonstellingen Sierk Schröder vanaf 1932

Belangrijke Solo-exposities. Ook zijn er exposities tesamen met een andere kunstenaar of zijn er groepstentoonstellingen (dat wordt steeds vermeld)

vanaf 1932
vanaf 1945
vanaf 1953 (april)
vanaf 1963 (dec.)
vanaf 1978
vanaf 1983
vanaf 1988
recentelijk

 

vanaf 1932

1932 Kunstgalerie d'Audretsch, Den Haag (recensies o.a. in De Telegraaf, Nieuwe Rotterdammer, Het Vaderland, Het Algemeen Handelsblad, Avondpost, Haagsche Courant, De Hollandsche Revue)

1932 N.V. Kunsthandel Sierkunst, Utrechtscheweg, Amersfoort: Portrettenexpositie en vrij werk, geopend door Mr. J.C. Graaf van Randwijck (recensies o.a. in Amersfoortsche Courant)

1933 In de zalen van Haagsche Kunstkring, najaarstentoonstelling met onder anderen Jeanne Bieruma Oosting, H.F. Bieling, Jan van Heel, Chris de Moor, C.C. van Niekerk en Sierk Schröder (recensies o.a. in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 nov., met uitstekende kritiek voor Schöder's portret van Mej. M.J.O.)

1935 Toonzaal van de Dalton H.B.S., Aronskelkweg, Den Haag (recensie in N.R.C. Handelsblad, Haagsche Courant)

1935 Pictura te Groningen, expositie van C.C. van Niekerk, Sierk Schröder en de beeldhouwer Dirk Bus (recensies in N.R.C. , Ons Noorden, Nieuwsblad van het Noorden, Groninger Dagblad)

1936 (dec.) Kunstzaal d'Audretsch, Den Haag, Tentoonstelling Portretten en ander werk van Sierk Schröder (recensies o.a N.R.C. , Haagsche Courant)

1938 (mei) Haagsche Kunstkring in Kunstzaal Bennewitz, Jubileum tentoonstelling met o.a. K. Andréa, Jan van Heel, C.C. van Niekerk, Sierk Schröder (recensies o.a. in De Telegraaf/ Cornelis Veth: Een echt schilder, in den beproefden trant, is ook Sierk Schröder, wiens naakt zoowel als zijn kinderportretje (maar vooral het eerste) tot het beste der tentoonstelling behoort: dit is waarachtige beschaving, blijkend zoowel uit het palet als uit de geheele houding der conceptie, Het Vaderland)

1939 Haagsche Kunstkring exposeert in de zalen van de vereniging met werk van onder anderen Sierk Schöder (recensies o.a. in De Telegraaf/Cornelis Veth: Sierk Schröder is een van de knappe jongeren, die het odium van niet modern te zijn met smaak en succes trotseert)

1940 Genootschap Kunstliefde, in de Kunstzalen, Nobelstraat 12, Utrecht: Schilderijen en tekeningen van Sierk Schröder, geopend op 27 januari door Professor Dr. F.C. Gerretson (recensies o.a. in N.R.C., Utrechtsch Dagblad, Utrechtsche Courant, Urechtsch Nieuwsblad, Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad , De Tijd, Het Centrum)

1940 (februari/maart) Kunstzaal Bennewitz, Noordeinde 48, 's-Gravenhage, Tentoonstelling van Sierk Schröder (recensies o.a. in Haagsche Courant, in Vooruit Den Haag, De Avondpost, De Residentiebode, De Maasbode, N.R.C.)

1940 (juni) Kunstzaal (Toonzalen) Gispen, Noordeinde 140A, Den Haag, Vier Schilders en een graficus: Sierk Schröder, Kees Andrea, W.Hussem, Christiaan de Moor, en J.M. Prange (recensies o.a. in Het Vaderland, Algemeen Handelsblad, in Letteren en Kunst o.a. met een afbeelding van het portret van de beeldhouwster Corry Franzen-Heslenfeld, geschilderd door Sierk Schröder)

1941 Gemeentemuseum Den Haag, ter eere van den vijftigjarigen Kunstkring, groepstentoonstelling met inzendingen van onder anderen Sierk Schröder, Paul Citroen, Jan van Heel (recensies o.a. in De Telegraaf/Cornelis Veth, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad)

1941 (mei) Gemeentemuseum ’s-Gravenhage, Jubileum tentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941 (met o.a. K. Andrea, Paul Citroen, C. Franzen-Heslenfeld, Jan van Heel en Christiaan de Moor)

 

vanaf 1945

1945 (oct.) Rijksmuseum Amsterdam, groepstentoonstelling Kunst in Vrijheid met onder anderen werken van Charles Eyck, Paul Citroen, Leo Gestel (reeds overleden), Ina Hooft, Wim Schumacher, Jan Wiegers en Sierk Schröder (recensie: Grooter bewondering wekken toch nog de, niet in de catalogus opgenomen, vier portretten van Sierk Schröder, die aan het beste herinneren wat de Nederlandsche Schilderkunst eeuw na eeuw in dit genre heeft opgeleverd. Ook is er een zelfportret en zijn er twee babyportretjes: juweeltjes van schilderkunst, teer en uiterst nerveus gepenseeld, raak met de open kijkers en, in het tweede, de onbezorgde rust)

1946 (27 april - 26 mei) Panorama Mesdag, Den Haag (Recensies o.a. in Haagsche Courant: Ben van Eysselsteijn schrijft: De tentoonstelling van schilderwerk van Sierk Schröder steekt met kop en schouders uit boven vrijwel alles wat wij den laatsten tijd in onze stad hebben gezien. Verder: Deze tentoonstelling is een gebeurtenis voor hen die én het vermogen én de eerlijkheid bezitten om onbevooroordeeld het groote van het middelmatige en zelfs het méér dan middelmatige te onderscheiden. Als men belang stelt in onze jongere Nederlandsche schilderkunst móét men dit werk hebben gezien)
Cornelis Veth: Sierk Schröder in het Museum Panorama Mesdag, Maandblad v. Beeldende Kunsten XXII, 1946, p. 185-188

1946 (11 juli tot 15 aug.) Den Moderne Boekhandel (Recensies o.a.in het Parool, 20 juli 1946: J.M. Prange schrijft over zijn portretkunst: Toch denke met niet te min over Schröder’s kunst en kunde. Hij heeft een vorm gevonden, waardoor hij zich zeer acceptabel, zeer knap van een ondankbare taak kwijt, een vorm die mijlenver uitsteekt boven die van andere veel meer bekende societyschilders)

1947 (herfst) Pulchri Studio, groepstentoonstelling met onder anderen Sierk Schröder, Kees van Dongen, Herman Bogman, Paul Citroen, A. Saverijs, (recensies o.a. in Haagsch Dagblad)

1948 Gemeentemuseum Den Haag, groepstentoonstelling (recensies o.a. in Haagsch Dagblad: er is nieuw werk van de hoogbegaafde Sierk Schröder, dat tot een der belangwekkendste wanden in de tentoonstellingszalen is geworden)

1949 (19 maart-25 april) Gemeentemuseum ’s-Gravenhage, Haagse Kunstenaars (met o.a. Toon Kelder, Jan Schoonhoven, Bram van Velde)

1949 (oct.) Kunsthandel Martinus Liernur, Zeestraat 63, Den Haag

1949 (nov.) in de Kunstzalen van 'Genootschap Kunstliefde', Nobelstraat 12a, Utrecht: Schröder en Citroen exposeren samen (recensies o.a. in Utrechtsch Katholiek Dagblad)

1950 in de zalen van de Rotterdamse Kunstkring: tentoonstelling met twee Haagse kunstenaars: Sierk Schröder en Paul Citroen (recensies o.a. in Algemeen Dagblad, Rotterdams Nieuwsblad)

1951 (jan.) Gemeentemuseum Den Haag, Groepstentoonstelling Jacob Marisprijs voor de schilderkunst (recensies in o.a. Algemeen Handelsblad)

1951 (april) Arti et Amicitiae, Rokin, Amsterdam: in de bovenzalen: Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Sierk Schröder, geopend door Mr L.J.F. Wijsenbeek, directeur van het Stedelijk Museum 'Het Prinsenhof', Delft (recensies o.a. in Haagsche Courant, Algemeen Handelsblad, Het Gooi en Ommelanden, Hilversum, Het Binnenhof)

1952 (voorjaar) Pulchri Studio, Den Haag: uitreiking van de Jacob Hartogprijs aan Sierk Schröder voor het portret van de kunstcriticus Cornelis Veth

1952 (voorjaar) The Redfern Gallery London, Burlington Gardens, London: Some aspects of Modern Dutch painting, een groep schilders (zie 1952 najaar/hieronder), waaronder Sierk Schröder

1952 (najaar) Manchester City Art Gallery en Ferens Art Gallery, Hull: Exhitions of Contempory Dutch Art met onder anderen werk van George Hendrik Breitner, Theo van Doesburg, Kees van Dongen, Leo Gestel, Dick Ket, B.A. van der Leck, Piet Mondriaan, Sierk Schröder, Jan Sluijters, Charley Toorop, Matthieu Wiegman, A.C. Willink (recensies o.a. in The Daily Mail, The Yorkshire Post)

1952 (dec.) Musée du Petit Palais, Parijs, Tentoonstelling van de Collectie van Beuningen. Aan deze collectie werden de drie portretten toegevoegd, die Sierk Schröder maakte van de heer van Beuningen (D.G. van Beuningen), zijn moeder en zijn echtgenote

1953 (maart) Hengelose Kunstzaal: Schilderijen en Tekeningen door Sierk Schröder, op 4 maart geopend door Burgemeester Mr. R.J.J. Lambooy

 

vanaf 1953 (april)

1953 (18 april t/m 3 mei) Gebouw Pulchri Studio, Den Haag: Overzichtstentoonstelling van Sierk Schröder ter gelegenheid zijn 50ste verjaardag, geopend door Dr N.R.A. Vroom, hoofd afdeling Schone Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (recensies o.a. in Haagsche Courant door Cornelis Veth, Elsevier door Geurt Brinkgreve, Het Vaderland, De Waarheid)

1953 Maxwell Art Gallery Peterborough Museum (July/August): Contempory Dutch Art met onder anderen Paul Arntzenius, Hendrik Chabot, Charles Eyck, Dick Ket, Sierk Schröder, Kees Verwey, Matthieu Wiegman en A.C. Willink

1954 (april) 't Oude Wevershuys, Amersfoort, geopend door Prof.Dr. F.C. Gerretson (recensies in o.a. Dagblad voor Amersfoort, Amersfoortse Courant, Nieuw Utrechts Dagblad)

1954 (mei) Overzichtstentoonstelling bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen

1954 (juni) Arnhems Gemeentemuseum Solo-tentoonstelling naar aanleiding van het door Sierk Schröder geschilderde portret van Burgemeester C.G.(Chris) Matser (recensies o.a. in Algemeen Handelsblad/Hs.R.)

1955 (juni) Raadhuis 'De Paauw', Wassenaar: Wassenaarse Kunstenaars met vooral werk van Sierk Schröder en Paul Citroen, geopend door Burgemeester Dr S. Baron van Wijnbergen (recensies in verschillende kranten w.o. Leidsche Courant, Nieuwe Haagsche Courant, Trouw)

1955 Haagse Salon, groepstentoonstelling (recensies in o.a. Algemeen Dagblad)

1955 (najaar) Hoogovens, IJmuiden, Tentoonstelling voor de medewerkers, op zondagen open voor het publiek (recensies o.a. in het Parool/J.M. Prange, Haarlems Dagblad)

1956 Haagse Schilderssalon, groepstentoonstelling (recensies o.a. in Nieuwe Haagsche Courant)

1957 (okt./nov.) Gemeentemuseum Den Haag, Sierk Schröder en Jan van Heel exposeren afzonderlijk (verschillende Zalen) en gelijktijdig. Sierk Schröder: Overzichtstentoonstelling van Tekeningen, ingeleid door mr L.J.F. Wijsenbeek, directeur van het Gemeentemuseum en geopend door de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken J. van Zwijndregt (recensies o.a. in N.R.C., Het Vaderland, Het Binnenhof)

1957 (dec.) Kunstzaal De Krabbedans, Eindhoven, georganiseerd door Stichting Beeldende Kunst Eindhoven (recensies o.a. in Eindhovens Dagbald/Vdh., Brabantse Courant, Philips Koerier)

1958 (januari) Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda, ingeleid door Paul Citroen en geopend door Burgemeester Mr.Dr. K.F.O. James (recensies o.a. in Het Vrije Volk, Nieuwe Zuid-Hollander)

1958 Haagse Salon, groepstentoonstelling

1958 (februari) in de Kunstzalen van Genootschap Kunstliefde, Nobelstraat 12a, Utrecht: een kunstenaarsvijftal exposeert: de tekenaar Paul Citroen, de schilders Sierk Schröder, Willem Schrofer en Erika Visser en de beeldhouwer Pieter d'Hont (recensies o.a. in Nieuw Utrechts Dagblad, Dagblad Trouw, Het Centrum)

1958 (maart/april) in de Expositieruimte van De Utrechtse Kunstkring, Brigittenstraat 4: Sierk Schröder exposeert olieverfschilderijen, krijt-en houtskooltekeningen en pastels, geopend door C.A. Schilp in aanwezigheid van leden van de Raadscommissie voor de kunst, zoals de oud burgemeester van Amersfoort Graaf van Randwijck en Prof.Dr. F.C. Gerretson (recensies o.a. in Trouw, Het Centrum)

1959 (maart) Gemeentemuseum Arnhem: Tentoonstelling van Portrettisten met onder anderen Sierk Schröder, Charles Eyck, W. Schumacher, Otto B. de Kat, Jan Wiegers, de beeldhouwer Mari Andriessen (recensies o.a. in Utrechtsch Nieuwsblad)

1959 (nov.) Gebouw Pulchri Studio, Den Haag: Drie Portrettisten Citroen, Schrofer en Schröder
(recensies o.a. in Nieuwe Haagsche Courant, Het Vrije Volk, Haags Dagblad, Haagse Post)

1960 (dec.1959/jan.1960) Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden: Sierk Schröder Tekeningen en Aquarellen, ingeleid door J.N van Wessem, Directeur van het Museum, en geopend door Burgemeester Jhr. Mr. F.H. van Kinschot (recensies o.a. in Leidsch Dagblad, Algemeen Handelsblad: Verbluffend fraaie aquarellen van Sierk Schröder)

1960 (feb./maart) Singer Museum Laren (Prentenkabinet): Sierk Schröder Tekeningen en Aquarellen, ingeleid door Pieter Leffelaar, directeur van het Singer Museum en geopend door J.N. van Wessem, directeur van Museum 'De Lakenhal', Leiden (recensies o.a. in Het Vrije Volk, Gooise Courant, Het Parool, Bussumse Courant, VARA-Hilversum I, programma 'Artistieke Staalkaart', 27 feb.)

1960 (mei) Gebouw Pulchri Studio, den Haag: Ledententoonstelling (recensies in o.a. De Tijd: 'n Vijftal aquarellen van de nieuwe Amsterdamse hoogleraar Sierk Schröder overtuigt toch wel volkomen)

1961 (feb.) Panorama Mesdag: groepstentoonstelling van Haagse Aquarellisten o.a., Theo Bitter, Herman Bogman, W.J. Dijk, Wibbo Hartman, Carl van Niekerk, Sierk Schröder (recensies o.a. in Nieuwe Haagsche Courant, Haags Dagblad, Het Vaderland)

1961 (maart/april) Kunstzaal De Paardenburg, Ouderkerk aan de Amstel: Sierk Schröder, tentoonstelling van schilderijen, aquarellen en tekeningen, geopend door Jan Engelman (recensies in o.a. De Volkskrant, De Tijd/Maasbode)

1961 (juli) Kunstzaal Heuff, Wassenaar (recensies o.a. in Het Binnenhof, Het Vrije Volk, Haagse Courant, Haags Dagblad, Het Vaderland, Wassenaars Nieuwsblad, Nieuwe Haagsche Courant: Sierk Schröder excelleert bij kunstzaal Heuff)

1961 (nov.) De Visbank, Vlaardingen, Expositie van Sierk Schröder, georganiseerd door de Commissie voor Beeldende Kunsten, geopend door Paul Citroen (recensies o.a. in Rotterdamsch Nieuwsblad)

1961 (najaar) in de zalen van Arti et Amicitiae, Rokin, Amsterdam, groepstentoonstelling (recensies o.a. Het Parool)

1962 (maart) Panorama Mesdag: Haagse aquarellisten waaronder Herman Bogman, R. de Bruyn Ouboter Wibbo Hartman,R. Lindgreen, C. van Niekerk, Sierk Schröder (recensies o.a. in Haags Dagblad, Het Binnenhof, Nieuwe Haagsche Courant, Het Vrije Volk)

1962 (april) Hengelose Kunstzaal: Expositie van Haagse Aquarellisten, waaronder Theo Bitter, Herman Bogman, R. de Bruyn Ouboter, Sierk Schröder (recensies o.a. in Twents Dagblad Tubantia, Dagblad van Coevorden)

1962 Stedelijk Museum Amsterdam: Expositie van de Hollandse Aquarellistenkring met onder anderen Kees Andrea, Jan van Heel, Sierk Schröder (recensies o.a. in Het Parool)

1962 Alkmaars Stedelijk Museum: Expositie van de Haagse Aquarellistenkring met o.a. Theo Bitter, Cees Bolding, W.J. Dijk , Ronald Lindgreen, Sierk Schröder (recensies o.a. in De Alkmaarsche Courant)

1963 (maart) Kunsthandel Santee Landweer, Prinsengracht 608, Amsterdam: Expositie van Sierk Schröder (recensies De Nieuwe Dag Amsterdam, Nieuwe Rotterdamse Courant, Het Vrije Volk, Gooi en Eemlander, De Gooische Courant)

 

vanaf 1963 (dec.)

1963 (21 dec./21 jan. 1964) Gemeentemuseum Den Haag: Expositie van Sierk Schröder ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (recensies o.a. in Haagsche Courant: Verrukking van het zien van Sierk Schröders werk, Het Binnenhof, Haagsch Dagblad: Hommage aan Sierk Schröder, Het Vaderland, Het Vrije Volk: Prachtig werk van Schröder in Gemeentemuseum, Algemeen Dagblad, De Telegraaf, Leidsch Dagblad, Dordtsch Dagblad)

1964 (12 mei-7 juni) Haags Gemeentemuseum Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Provinciehuis Zuid-hollandse kunstenaars van nu (met o.a. Kees Andréa, Herman Berserik, Kees van Bohemen, Rudolf de Bruyn Ouboter, Paul Citroen, Jan van Heel, H.H. Kamerlingh Onnes, Toon Kelder, Christiaan de Moor, Charlotte van Pallandt, Jan J. Schoonhoven, Willem Schrofer, Peter Struycken, Gerard Verdijk, Aat Verhoog en Co. Westerik)

1964 (juli/aug.) in de Zalen van Kasteel Hoensbroek, ingeleid door Mr.Drs. L.J.F. Wijsenbeek, directeur van het Gemeentemuseum Den Haag (recensies in De Nieuwe Limburger, Staatsmijnen Nieuws, De Stem Breda)

1964 (najaar) Gemeentemuseum Den Haag: Haagse Aquarellistenkring jubileert (bestaat 10 jaar) met onder anderen R. de Bruyn Ouboter, Wibbo Hartman en Sierk Schröder (recensies o.a. in Haagsche Courant/R.E. Penning)

1965 (jan./feb.) Goois Museum, Hilversum, Tentoonstelling van Sierk Schröder van schilderijen, tekeningen en aquarellen (51 werken), ingeleid door Gerlof N. Zijlstra, directeur van het museum en geopend door J.N. van Wessem, directeur van het Stedelijk Museum 'De Lakenhal', Leiden (recensies o.a. in De Nieuwe Dag, De Gooi en Eemlander, Het Vrije Volk: een subliem meester der portretten, Bussumse Courant)

1965 (maart) De Waag te Nijmegen: de Expositie van Sierk Schröder van schilderijen, tekeningen en aquarellen werd ingeleid door Prof.Dr. L.J. Rogier. Bij de opening waren aanwezig Burgemeester Hustinx en de voorzitter van de Stichting Nijmeegs Museum, drs. R. Vroom, die het gezelschap verwelkomde. Een aantekening van Sierk Schröder: 'bijzonder goede speech van Rogier' (recensies o.a. in Algemeen Dagblad, Arnhemse Courant)

1965 Het Catharina Gasthuis, Gouda: Haagse Aquarellistenkring met onder anderen Ru de Bruyn Ouboter, Sierk Schröder (recensies o.a. in Goudsche Courant)

1965 Hengelose Kunstzaal: Haagse Aquarellistenkring onder anderen met Theo Bitter, Piet van Boxel en Sierk Schröder (recensies o.a. in Hengelosch Dagblad)

1965 Stedelijk Museum Alkmaar: Hollandse Aquarellistenkring met onder anderen Jeanne Bieruma Oosting,Theodoor Heynes, Otto B. de Kat, Joop Sjollema, Sierk Schröder (recensies o.a. in Alkmaarsche Courant)

1965 (okt./nov.) Galerie Arts-Sélection, Parijs, geopend (op 01 oktober) door Frits Lugt, Président de l'Institut Néerlandais de Paris (recensies o.a. in 'Arts', De Telegraaf/Ed Wingen: Parijs ontdekt Sierk Schröder)

1966 (sept./okt.) Galerie Louise Eskens, Parijs

1967 (april) Kunstzaal Heuff, Wassenaar, aquarellen, pastels en tekeningen (recensies o.a. in Het Vrije Volk, Haagsche Courant, Leidsch Dagblad, Het Vaderland, Nieuwe Haagse Courant)

1967 (dec./jan.1968) Galerie Louise Eskens, Parijs

1968 (april) Galerie Het Kunstcentrum Den Haag, Molenstraat, Sierk Schröder, Expositie van recente olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen, geopend door Dr W. van Wijk, hoofdredacteur van Dagblad Het Vaderland (recensies o.a. in Het Vaderland, Haagsche Courant, in Kunst en Letteren)

1968 (najaar) Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle, Amstelveen. Overzichtstentoonstelling van Sierk Schröder ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Gemeentelijk Expositiecentrum, op 26 oktober geopend door J.A. Schreuder (recensies o.a. in Trouw, Het Parool, Algemeen Handelsblad, Ons Weekblad Uithoorn, Amstelveens-Ouderkerks Weekblad)

1969 (okt.) Galerie Louise Eskens, Parijs (recensies in o.a. Le Figaro,La Quotidienne, l'Aurore)

1970 (okt./nov.) Galerie Louise Eskens (recensies o.a. in Le Figaro, La Quotidienne, l'Aurore, Novelles Littéraires/Arts, Le Génie Médical)

1970 Galerie Het Kunstcentrum, Den Haag, Molenstraat (recensies o.a. in Haagsche Courant, Het Vaderland)

1971 (mrt./april) Rheinische Landesmuseum te Bonn, expositie samen met Paul Citroen, op initiatief van de Cultuurafdeling van de Nederlandse Ambassade te Bonn (recensies o.a. in General Anzeiger, Die Welt, Bonner Rundschau, Het Vaderland)

1971 (mei) In Münsters Schanze (Kuenstlergemeinschaft) te Münster, samen met Paul Citroen (recensies in o.a. Westfälische Rundschau, Münstersche Zeitung)

1971 (juni) Kunstzaal Heuff, Wassenaar, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Kunstzaal Heuff. De expositie werd geopend door Burgemeester K. Staab

1971 (2 sept.- 3 okt.), Philips Ontspannings Centrum (POC), in de Zonnewijzer, Eindhoven, samen met Paul Citroen. Deze tentoonstelling was eerder in het jaar te zien in het Rheinische Landesmuseum te Bonn

1975 (maart) Gebouw Pulchri Studio, Den Haag: Dirk Bus, beeldhouwer, en Sierk Schröder, ingeleid door P. Vink, wethouder van Kunstzaken te Den Haag

1976 (maart) Galerie Pulchri Studio, Sierk Schröder en Pieter de Monchy 'Portretten in kleur en brons'

1976 (april) Cultureel Centrum van de Voorschotense Kunstkring met onder anderen Paul Citroen, Harm Kamerlingh Onnes en Sierk Schröder

 

vanaf 1978

1978 (maart) In de grote Zalen van Gebouw Pulchri Studio, Den Haag, Overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van Sierk Schröder's 75ste verjaardag (86 werken), geopend door Anna Wagner. Ter gelegenheid van de expositie verscheen het boek SIERK SCHRÖDER schilder en tekenaar, uitgegeven door De Walburg Pers

1978 (april/mei) Sierk Schröder in Museum 't Markiezenhof, Bergen op Zoom

1978 (mei/juni) Sierk Schröder in het Museum Henriette Polak, Zutphen

1979 (nov.) Kunsthandel Fijnaut, Amsterdam, de tentoonstelling werd op 2 november geopend door Geurt Brinkgreve

1981 (dec.1980/jan.1981) Galerie Willy Schoots, Eindhoven, Sierk Schröder olieverf, aquarellen, tekeningen, ingeleid door drs. J.J.Th. Sillevis (John Sillevis)

1982 (maart/april) Kunsthandel Broekhoven, Keizersgracht 536, Amsterdam Sierk Schröder schilderijen aquarellen tekeningen, geopend door Gerlof N. Zijlstra

1982 (april/mei) Gebouw Pulchri Studio, den Haag: Haagse Aquarellisten, geopend door Chris J. Buijtendijk, Voorzitter van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag

1982 (dec./jan. 1983) Galerie Willy Schoots, Eindhoven, Sierk Schröder tekeningen aquarellen olieverven en Kees Verkade (plastieken)

 

vanaf 1983

1983 (feb./maart) In de grote Zalen van Gebouw Pulchri Studio, Den Haag, Overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van Sierk Schröder's 80ste verjaardag, geopend op 19 februari door de Burgemeester van Den Haag Drs F.G.L. Schols (recensies o.a. in De Telegraaf). Op 1 maart om 18.15 uur bezoekt Koningin Beatrix de expositie

1984 (nov./dec.) Expositiezalen van Park Plaza, Rokin, Amsterdam, 76 werken, (recensies o.a. in Tableau, november 1984, in Elseviers magazine, 8 december 1984). Ter gelegenheid van de expositie verscheen de brochure Sierk Schröder recent werk, ingeleid door Jan Juffermans

1985 (dec./5 jan.1986) Kunstgalerij Albricht, Arnhem: Gast-Expositie van Sierk Schröder 'Vrouwelijk Schoon in de Schilderkunst'

1986 (jan.feb.mrt) Gemeentemuseum Maassluis, SIERK SCHRÖDER Een keuze uit zijn werk van de laatste 10 jaar (54 werken), geopend door de burgemeester van Maassluis, de heer J. van Es. (recensies in o.a. De Telegraaf, Het Vrije Volk: Tentoonstelling loopt storm, Uit-Journaal, Maaskoerier, Schakel: Voetje voor voetje door het museum, Maassluis Nieuwsblad, Fine Art Magazin Tableau, februari 1986, Algemeen Dagblad)

1986 (sept.) Ambachts/Baljuwhuis, Voorschoten: Sierk Schröder, Paul Citroen en Harm Kamerlingh Onnes, Jubileumtentoonstelling, geopend door Willem Vis, oud voorzitter Voorschotense Kunstkring

1986 (dec.) Smelik & Stokking Antiquairs, Noordeinde, Den Haag, Verkoopexpositie Sierk Schröder (binnen de kortst mogelijke tijd waren alle werken voorzien van een rode stip, soms zelfs uit eigen zak)

 

vanaf 1988

1988 (maart/april) in de grote Zalen van Gebouw Pulchri Studio, Den Haag, Overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van Sierk Schröder's 85ste verjaardag (112 werken), (recensies o.a.Haagsche Courant, Leids Dagblad, in Fine Arts Magazin Tableau, februari 1988)

1988 (aug./sept.) Stadsmuseum Woerden, Sierk Schröder aquarel, olieverf en pastel, geopend door M.C. Bouvée, wethouder welzijn

1989 (april/mei) Sierk Schröder In de Faculty Club Leuven, Groot Begijnhof, Leuven, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven en de leden van de Kunstadviesraad van de Faculty Club (75 werken). Openingstoespraak door Prof.Dr G.L. Stalpaert, inleiding door Willemijn Kreeftenberg (recensies o.a. in Het Volk, Academische Tijdingen, Ars Bulletin van 'Ars Aemula Naturae', Leiden: Sierk Schröder in Leuven)

1989 (juli) Gebouw Pulchri Studio: Sierk Schröder en Piet van Boxel, Recent werk (recensies o.a. in Leidse Courant)

1990 (feb./maart) Cultureel Ontmoetingscentrum Tongerlohuys, Roosendaal, georganiseerd door de Stichting Int Heyderadey, Sierk Schröder veel recent werk

1990 (april/mei) Raadhuis 'De Paauw', Wassenaar, geopend door de burgemeester van Wassenaar Drs P.H. Schoute (recensies o.a. in Haagsche Courant: Interview door Hans Verhagen)

1991 (maart/april/mei) Het Slot Zeist, Tentoonstelling Mijne Heren, georganiseerd door de Stichting Onderneming en Kunst, Amsterdam. Portretten (70 in totaal) van Voorzitters van Raden van Bestuur, meestal geschilderd door van Sierk Schröder, Jan Sluijters, Jan Veth, Carel Willink en Herman Gordijn. Ter gelegenheid van deze expositie werd een catalogus uitgegeven

1992 (april) Raadhuis 'De Paauw', Wassenaar, Sierk Schröder Expositie van tekeningen, studies en schetsen van recente datum, geopend op 5 april door Yvonne van Rooy (Staatssecretaris van Econ.Zaken)

1992 (dec./feb.1993) Expositiezalen van Het Slot Zeist (hoofdgebouw), SIERK SCHRÖDER Overzichtstentoonstelling (92 werken), geopend door Prof. J.N. van Wessem op 12 december in de Evangelische Broederkerk nabij het Slot Zeist, (recensies in o.a. Haagsche Courant, Het Binnenhof, Het Parool, het Brabants Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Regio Zeist/Heuvelrug, Apeldoornse Courant, NOVA-TV). Ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen een catalogus, uitgegeven door Zeister Kunststichting en Walburg Pers, ingeleid door J.N. van Wessem

1994 (aug.sept.okt.) Museum De Wieger, Deurne, Sierk Schröder tekeningen, studies en schetsen. Ter gelegenheid van de expositie verschijnt het boek Sierk Schröder tekeningen studies schetsen, ingeleid door Rob Smolders

1995 (jan.) ARS, Ars Aemula Naturae, (Leiden,’Tekeningen’, ter gelegenheid van ARS 300 jaar 1694-1994 (o.a. met Harm Kamerlingh Onnes, Frederic Reitman en Kees Verweij).

1997 In het Academiegebouw Universiteit Utrecht: tentoonstelling van de Utrechtse Professorenportretten, geschilderd door Sierk Schröder, georganiseerd door het Universiteitsmuseum en geopend door Dr J.B.J. Teeuwisse

1997 (maart/april) Kunsthuis 13, Velp, Expositie Een Keus van Jan Terlouw, met acht verschillende exposanten, waaronder Sierk Schröder (met negen olieverfschilderijen en aquarellen)

1998 (april, mei, juni) Raadhuis 'De Paauw', georganiseerd door de Gemeente Wassenaar: Jubileumtentoonstelling in huiselijke kring ter gelegenheid van Sierk Schröder's 95ste verjaardag, geopend door Ir. Johan Poort. Olieverven, aquarellen, tekeningen, 'portretten, dieren, de tuin' (recensies o.a. in Haagsche Courant, Leidsch Dagblad)

2000 In de grote Zalen van Gebouw Pulchri Studio, Den Haag, Sierk Schröder Overzichtstentoonstelling, ingeleid door Theo Laurentius, geopend door Drs P.H. Schoute, Burgemeester van Wassenaar, in aanwezigheid van HM Koningin Beatrix (recensies o.a. in De Telegraaf)

2003 (april/mei/juni) Museum De Buitenplaats, Eelde, Overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van Sierk Schröder's honderdste geboortejaar (88 werken), op 5 april geopend door Dr Antoine Bodar (diverse recensies, TROS-TV uitzending van de documentaire Sierk Schröder Een portret ten voeten uit op 6 april 2003)

2008 Drie zelfportretten in olie van Sierk Schröder werden op verzoek van de beeldhouwer W. Alexander Kossuth geëxposeerd tijdens zijn indrukwekkende tentoonstelling te Nieuwkoop (grote zalen van Galerie Rijlaarsdam), geopend op 15 november door Silvio Marchetti, directeur van Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi. Voor die tentoonstelling stond de Stichting Sierk Schröder de drie portretten in bruikleen af, tevens het portret Sierk Schröder in één oogopslag, in terra cotta, door Kossuth gemaakt in 1988, klik hier.

Recentelijk

2010 (sept./nov.) Floragebouw, Boskoop (Rijksmonument, kort voor de aanvang van de tentoonstelling werd dit schitterend gerestaureerde gebouw geopend door Hare majesteit).
De overzichtstentoonstelling van 86 werken werd op 17 september geopend door Prof.Dr. J.C. (Jan) Terlouw. Aan mevrouw M.J. Schröder-Ottevanger, weduwe van de schilder, overhandigde Prof.Dr. L.F.W. de Klerk het eerste exemplaar van het boek 'Sierk Schröder', ingeleid door Antoine Bodar. (recensies o.a. in de Telegraaf: Het wordt tijd dat de grote musea inzien dat een overzicht van de Nederlandse twintigste eeuw incompleet is zonder het werk van Schröder, aldus Bertjan ter Braak. De expositie werd gewaardeerd met vijf sterren. Voorts verschenen ook uitvoerige recensies in het Algemeen Dagblad, De Leidsche Courant).
2017 (6 okt. t/m 19 nov.) Boomkwekerijmuseum, Boskoop.
De tentoonstelling Naar de natuur belicht een bijzonder onderdeel van Schröders veelzijdige en omvangrijke oeuvre. Het portretteren van de natuur was voor hem niet minder belangrijk dan het werk dat hem bekend maakte. ‘Als je ouder wordt, wordt alles een’, zei hij eens. De aquarellen en tekeningen van bomen, struiken en bloeiende takken, van vruchten, landschappen, schelpen en zelfs mossen op dode stronken, tonen Schröders liefde en respect voor de natuur. Ze zijn poëtisch en diep ontroerend van aard. De expositie werd geopend door Liesbeth Schröder, dochter van de schilder, voorafgegaan door een lezing van kunstcriticus en schrijver Rob Smolders. (recensies o.a. in het AD, Leidsch Dagblad).


(ontwerp: Robbert Zweegman)

2019 (1 mei t/m 30 juni) Bergkerk, Deventer. Overzichtstentoonstelling onder de titel Wie doet mij wat!, een citaat uit een brief van Sierk Schröder aan de jonge schilder Paul van Dongen als hij verwijst naar de blik van het model op het schilderij ‘De rode laarzen’. Het is een uitspraak die ook op hem van toepassing kon zijn als schilder, tekenaar, die dwars tegen alle stromingen in trouw bleef aan de traditie en als geen ander op een tijdloze en geheel eigen wijze de schoonheid van mens en natuur wist te vereeuwigen. Na toespraken door Dr. L.F.W. (Len) de Klerk (voorzitter van de Stichting Sierk Schröder) en schilder, tekenaar Sam Drukker, werd de expositie geopend door Dr. Jan Terlouw. (recensies o.a. in De Stentor en in Trouw).

Korte biografie
Biografische gegevens
Onderscheidingen / prijzen
Postzegelontwerpen / illustraties
Literatuur / publicaties / kritieken
Documentaires / documentatie
Lezingen en brieven
Tentoonstellingen vanaf 1932
Sierk Schröder geportretteerd
Portretopdrachten Nederlands-Indië en Indonesië