De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Recensies

Recensies

Recensies Sierk Schröder

Recensies

Er verschenen zeer veel recensies over het werk van Sierk Schröder in dagbladen en tijdschriften. Deze zijn bewaard gebleven en in het bezit van de Stichting Sierk Schröder.