De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Stichting

Stichting

Stichting Sierk Schröder

Doel en activiteiten Stichting Sierk Schröder

Sierk Schröder heeft zich sterk gemaakt voor het tot stand komen van de Stichting Sierk Schröder. Daaraan leverde hij een belangrijke bijdrage

De Stichting Sierk Schröder werd opgericht in 1995. Op 2 juni van dat jaar werd de notariële akte op het kantoor van de Brauw Blackstone Westboek verleden ten overstaan van Notaris Prof.Mr. P.J. Dortmond.

Het doel van de stichting - in het kort - is het levendig houden en vergroten van de belangstelling voor het werk van Sierk Schröder. Dat gebeurt o.a. door het (mede) organiseren van tentoonstellingen van zijn werk. De stichting beoogt het algemeen maatschappelijk belang te dienen (artikel 2 van de statuten) en is bij de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door donaties en schenkingen. Donateurs betalen Euro 18,00 (of meer) per jaar.

De belangrijkste activiteiten zijn:

Het versturen van de Nieuwsbrief:
Met de Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt, worden donateurs op de hoogte gehouden van activiteiten, nieuws en wetenswaardigheden met betrekking tot het werk van Sierk Schröder.

Het up to date houden van de website:
Het Sierk Schröder Webmuseum (www.sierkschroeder.com) ging in februari 1997 online. De updates worden verzorgd door Charlotte Mesman en het team van trendystyle.net en trendystyle.nl

Het verstrekken en verzamelen van informatie:
Regelmatig zijn er vragen over het werk van Sierk Schröder. Ook verzamelt de stichting graag informatie over zaken die voor haar van belang (kunnen) zijn. Zo is er vaker werk, waarvan het bestaan niet bekend was, onder de aandacht gebracht (zoals enkele aquarellen en pastels op linnen). Ook is de stichting alert op vervalsingen, die hier en daar, helaas, 'opduiken'.

Het (mede) organiseren van tentoonstellingen:
Nauw betrokken was de stichting bij eerdere overzichtstentoonstellingen. Bij het samenstellen van de collectie mag de stichting zich verheugen op de medewerking van een groot aantal bruikleengevers. De stichting brengt de schilderijen, aquarellen, pastels en houtskooltekeningen bijeen en richt (mede) de tentoonstelling in.
Omdat de keuze groot is, slaagt de stichting erin om een evenwichtige expositie tot stand (te doen) brengen, die volledig recht doet aan het oeuvre van Sierk Schröder.

Het uitgeven en verkopen:
Boeken, documentaires op DVD, posters, wenskaarten en prentbriefkaarten kunnen bij de stichting worden besteld (zie webwinkel).

Het beheren en archiveren van de kunstzinnige erfenis van Sierk Schröder:
De erfenis betreft hoofdzakelijk documentatiemateriaal, brieven, briefwisselingen, notities, agenda's, en vele recensies. Voorts gaat het om foto's, films, documentaires en uitgebreide interviews, vastgelegd op beeld- en geluidsdragers.
Ook bezit de stichting een verzameling olieverfschilderijen en tekeningen, door Sierk Schröder en zijn vrouw aan de stichting geschonken. Daaraan werden enkele indrukwekkende zelfportretten in olie toegevoegd, door de stichting aangekocht van particulieren (in overeenstemming met de doelstelling).

Het uitoefenen van de auteursrechten en de persoonlijkheidsrechten:
De auteursrechten op alle kunstwerken van Sierk Schröder zijn overgedragen en geleverd aan de stichting. Regelmatig wordt de stichting verzocht in te stemmen met het afbeelden van werk van Sierk Schröder in kranten, tijdschriften of boeken. Ook is er vraag naar het vertonen van documentaires in het openbaar (door een Filmhuis). Doorgaans geeft de stichting, op bepaalde voorwaarden, toestemming.

Het Bestuur:
voorzitter: vacant
Dirk P. Mesman, secretaris, penningmeester
Mevrouw M.F. (Marjan) Groen
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd

KvK: 41174259
Fiscaal nummer: 804438742
IBAN: NL96 RABO 0309 8560 00 - NL33 INGB 0000 9188 89

De stichting heeft de ANBI-status. Klik hier voor de Jaarrekeningen.

WORD DONATEUR: het bedrag van de donatie is Euro 20,00 per jaar
tel. 071 36 4546 9 stichting@sierkschroeder.com