De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Portretten | Overige portretten

Portretten

Portretten door Sierk Schröder

Overige portretten van de hand van Sierk Schröder

Door Sierk Schröder in opdracht gemaakte portretten, die (nog) niet getraceerd werden en dus niet gerubriceerd konden worden (agenda's vermelden slechts de namen en het jaartal van portretteren):

Graag informatie
(tel. Stichting Sierk Schröder 0172 215214 of stichting@sierkschroeder.com)
- om welke personen gaat het precies?
- ter gelegenheid waarvan - vaak een afscheid - is het portret geschilderd?
- waar hangt het portret?

Achterberg 1961
Brenninkmeyer 1968
Boom (Blijdestein Hengelo) 1956
Jurgen Bos
Cloppenburg 1950
Conte de Murari
van Delden 1967
van der Goes Naters 1972
Greep, 1965
Greidanus 1961
Prof de Groot 1950
Jonkers Notaris Rotterdam 1967
Kaars van Sijpesteijn van Boissevain
Kam 1969
ter Kuile Twente
van Leer 1956
Lubbers (van Bruggen) 1954
MacLaine Pont (Delta Lloyd?)
Hans Polak
de Pont 1967
van Raalte 1955
van Randwijk 1960
Rommenhöller 1977
Rosenorn-Lehn, Burn, 1953
Schrijver 1970
Soigny de la Boessière 1951
Vestman 1970
Vroom 1951
Zan 1952
Zanen

Inleiding
Koningshuis
Kunst
Politiek /Overheid/ Rechterlijke Macht
Religie / Geestelijk leven
Leger
Bedrijfsleven
Wetenschap
Overige portretten
Sierk Schröderkamer