De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Biografie | Televisie, documentaires, radio

Televisie, documentaires, radio

Sierk Schröder (1903-2002)

Televisie, documentaires, radio

Documentaires

TROS Uitzending 'De hoge C', 12 mei 1981: Portretschilder Sierk Schröder, samenstelling Antoine Bodar.
In 1997 is dit interview door Caspar Wintermans bewerkt tot een artikel om te worden opgenomen in het boek ‘Weten waar de muze woont’, een bundeling van opstellen over literaire en kunsthistorische onderwerpen door Antoine Bodar.
Voor het artikel onder de titel ‘TEDER GEPORTRETTEERD GESPREK MET SIERK SCHRÖDER’ zie: Lezingen / betogen / interviews.

NOS uitzending Een leven lang: de schilder, tekenaar Sierk Schröder. Samenstelling: Trees Verberne

NOS-TV-programma Markant, 04 februari 1986: Sierk Schröder, schilder en tekenaar, interview door Dr Antoine Bodar

TROS-TV: Sierk Schröder Een portret ten voeten uit, Regie Paul Beek, in opdracht van Stichting Sierk Schröder, uitgezonden op 06 april 2003, later in dat jaar is de uitzending herhaald

NOVA: Sierk Schröder, 15 december 1992

Documentatie

De Stichting Sierk Schröder is in het bezit van veel documentatie-materiaal met betrekking tot het langdurige kunstenaarsbestaan van Sierk Schröder, zoals:

  • brieven, briefwisselingen, notities, agenda's
  • recensies (in landelijke dagbladen, tijdschriften, kunstbladen enz.)
  • artikelen en recensies in bladen en tijdschriften naar aanleiding van officiële aanbiedingen van portretten
  • artikelen over Sierk Schöder in bladen en tijdschriften
  • foto's, films
  • uitgebreide interviews, waarbij Sierk Schröder terugkijkt op zijn langdurig kunstenaarsbestaan, vastgelegd op videobanden en geluidscassettes, zoals: de vele interviews door Drs Paul Beek, gedaan in 1995 en 1996, vastgelegd op 18 Betacam-banden (BC- Metal 30M) plus nog eens op drie geluidscassettes. En de vele interviews door Caspar Wintermans, gedaan in 1998 (in het atelier van Sierk Schröder) dubbelzijdig vastgelegd op negen geluidscassettes, genummerd 1 t/m 18. Per band is schriftelijk vastgelegd welke onderwerpen aan de orde komen en in welke volgorde (Spotlist banden, uitgewerkt door Coosje Berkelbach).

Korte biografie
Biografische gegevens
Onderscheidingen / prijzen
Postzegelontwerpen / illustraties
Literatuur / publicaties / kritieken
Documentaires / documentatie
Lezingen en brieven
Tentoonstellingen vanaf 1932
Sierk Schröder geportretteerd
Portretopdrachten Nederlands-Indië en Indonesië