De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Galerie | Kinderportretten

Galerie Kinderportretten

Kinderportretten in olieverf

Kinderportretten van Sierk Schröders hand


Maaike 1989


Sarah 1988

 


Rosemarie 1940


Rosemarie 1944


Rosemarie


Ruth


Maria

 

Rijksmuseum, ‘Kunst in vrijheid’, October 1945

Grooter bewondering wekken toch nog de, niet in de catalogus opgenomen, vier portretten van Sierk Schröder, die aan het beste herinneren wat de Nederlandsche Schilderkunst eeuw na eeuw in dit genre heeft opgeleverd. Ook is er een zelfportret en zijn er twee babyportretjes: juweeltjes van schilderkunst, teer en uiterst nerveus gepenseeld, raak met de open kijkers en, in het tweede, de onbezorgde rust) 

 


Maaike, voor Maria van vader, 1986

 


AnneRose

Plotseling scheurde Schröder het witte doek waaraan hij zijn kwasten afveegde en bond de flarden in mijn haar, aldus de bejaarde Mevrouw AnneRose Zelders tijdens de opening van de overzichtstentoonstelling in de Bergkerk, Deventer (mei, juni 2018)


Marietje Gunning, vier jaar oud, 1955

 

 

 

 

Verder naar Kinderportretten (houtskool en krijt)