De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Galerie

Galerie

Galerie Sierk Schröder. Het vrije werk

Verschillende galerieën vrij werk


‘De groene kimono’, De Mens (pastel en aquarel)

Het oeuvre van Sierk Schröder is omvangrijk en veelzijdig. Zijn grootste passie was wel het maken van vrij werk, waarin hij de vernieuwing zocht vanuit de traditie. Bijzonder is zijn pasteltechniek op ongeprepareerd linnen die hij in 1971 ontdekte, maar eerst in de jaren 80 verder ontwikkelde.
De Galerie toont een greep uit het vrije werk, waarbij de verschillende onderwerpen zijn onderverdeeld naar technieken.

Tussen het maken van het vrije werk en het aanvaarden van portretopdrachten, waarmee Schröder werd overstelpt, bestond aldoor een spanningsveld. Gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan stond hij voortdurend voor keuzes tussen het maken van vrij werk en het al dan niet aanvaarden van portretopdrachten. Vele opdrachten wees hij – noodgedwongen - vriendelijk af.

Sierk Schröder heeft zich nimmer aan een galerie willen binden, vrij als hij wilde zijn. Wel ging hij met een zekere regelmaat op verzoeken van gerenommeerde galerieën in, een verkoopexpositie te mogen organiseren. Daarbij bedong hij gematigde verkoopprijzen. Schröder huiverde bij de gedachte dat zijn werk ‘handelswaar’ zou worden; hij zocht de liefhebber. Tijdens zulke tentoonstellingen werden zijn werken in de kortst mogelijke tijd vrijwel alle verkocht, niet altijd zonder spanningen tussen gegadigden.

Sierk Schröder Een grote meester:
Zonder inspiratie is elke kunde levenloos en zonder kunde
elke inspiratie krachteloos

(een uitspraak van Sierk Schröder in de NOS-TV-documentaire
‘Markant’, 04 februari 1986)

GALERIEËN VRIJ WERK (een keuze)

De natuur
Natuurstudies
De mens
Olieverf
Pastel en aquarel
Pastel op ruw linnen
Houtskool en krijt
Zelfportretten
Olieverf
Houtskool en krijt
Portretten / Vrij werk
Olieverf
Pastel en aquarel
Pastel op ruw linnen
Houtskool en krijt
Kinder- en babyportretten
Olieverf
Houtskool en krijt
Schetsen en studies
Schetsen en studies