De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Lezingen en brieven Sierk Schröder

Lezingen / betogen / interviews

Sierk Schröder (1903-2002)

Lezingen / betogen / interviews / brieven / briefwisselingen

Er zijn ordners vol lezingen en voordrachten. Ze zijn handgeschreven of uitgetypt. Ze worden geleidelijk gedigitaliseerd en geplaatst onder deze rubriek. De lezingen zijn vooral boeiend omdat ze een beeld geven van de onstuimige ontwikkelingen in de beeldende kunst, die zich in de vorige eeuw voordeden, en waartegen Sierk Schröder zich met heldere opvattingen krachtig heeft verzet.

© Niets uit het gepubliceerde mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Briefwisseling tussen Sierk Schröder en Geert Brinkgreve nieuw

Een verrassende ontmoeting als verjaarscadeau nieuw

Sierk Schröder en het portret van Poppy San uit 1933 nieuw

Sierk Schröder, zijn cahier met aforismen nieuw

Sierk Schröder reageert op artikel van Hans Redeker in NRC Handelsblad nieuw

Sierk Schröder reageert op het artikel van Geert Dales in de NRC van 27 sept. 1997 nieuw

Sierk beantwoordt vragen over vervalsings-affaire Van Meegeren (1978)

Sierk beantwoordt brief van CEO Elsevier (1983)

Sierk schrijft Maja over stromingen en 'ismen' (ca.1995)

fenomeen van het amateurisme door Sierk Schröder

Opening van de tentoonstelling In huiselijke kring in Raadhuis 'De Paauw'.
Door J. Poort, april 1998

Openingstoespraak Prof. J.N. van Wessem, 12 december 1992, Expositie in de grote zalen van Het Slot Zeist

Parijs, 17 juni 1969, In het Louvre
20 juni 1969, terug in La Rotonde Montparnasse

Toespraak Sierk Schröder, 1980, Expositie Cornelis Jetses in Raadhuis De Paauw, Wassenaar

Sierk Schröder: Over het zien van schilderijen, 18 april 1954

Openingstoespraak Jacques Schreuder, 1954, Expositie bij J.B. Wolters Uitgeverij, Groningen

Openingstoespraak J.N. van Wessem, 1965, Expositie Sierk Schröder in het Goois Museum

Openingstoespraak Prof. Dr. L.J. Rogier, 1965, Expositie Sierk Schröder in de Waag, Nijmegen

Openingstoespraak Gerlof N. Zijlstra, 1982, Expositie Sierk Schröder Galerie Broekhoven

Toespraak Sierk Schröder, 1963, Expositie Frédéric Reitman

Toespraak Sierk Schröder, 1965, Expositie Gerrit van Houten in Panorama Mesdag

Portretten, Over het portret van Reinder Blijstra, 1965

Portretopdrachten Nederlands-Indië en Indonesië

Interview door Antoine Bodar


Verhandeling over Tekenen


Heeft het figuurtekenen op de academies zin in deze tijd


De status van de kunstenaar


Voordracht voor de Haagsche Schouw

Brieven uit Teheran, 1963 (Tien dagboekbrieven van de reis die Sierk Schröder in 1963 naar Teheran maakte en waar hij een bijzondere opdracht van koningin Juliana uitvoerde).