De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Nieuws

Nieuws

'VOORGOED VOORBIJ BESTAAT NIET', het boek met de unieke briefwisseling tussen Sierk Schröder en Paul van Dongen, verschijnt op 30 april 2019
Zij die voor 01 april intekenen (tegen de gereduceerde prijs van euro 29,50) ontvangen tijdig een uitnodiging de opening van de overzichts-tentoonstelling 'Wie doet mij wat' op 30 april bij te wonen.

'VOORGOED VOORBIJ BESTAAT NIET' is buitengewoon interessant voor hen die begrijpen dat het goed kunnen tekenen de basis is van het kunstenaarschap'

Een opzienbarend boek

Rob SmoldersEen fascinerend boek ligt gereed om naar de drukker te gaan. Het bevat de uitgebreide en volledige briefwisseling tussen Sierk Schröder en de jonge schilder Paul van Dongen die de eerste brief schreef. Aarzelend, zoekend en diep onder de indruk van Schröders expositie in de zalen van Het Slot Zeist (1992/93) schrijft hij: 'Als er één kunstenaar is van wie ik les zou willen hebben gehad, dan bent u het.'
Rob Smolders heeft de briefwisseling geannoteerd en voegt er een viertal essays aan toe over thema's die Schröder en Van Dongen aansnijden zoals het verzamelbeleid van de Nederlandse musea en het tekenonderwijs. Daarnaast worden de onstuimige ontwikkelingen in de beeldende kunst van na de Tweede Wereldoorlog, waarin afstand werd genomen van het tekenen naar de waarneming, beschreven. De opvatting dat kunst voorkomt uit kunde wordt ingeruild voor het begrip vrije expressie waarvoor geen scholing nodig zou zijn.
In de briefwisseling is Van Dongen dikwijls degene die de toekomst voor de kunst somber inziet. Schröder geeft meer blijk van vertrouwen wanneer hij schrijft: Voorgoed voorbij bestaat niet. Smolders is het daarmee eens, zoals uit zijn beschouwingen zal blijken.

Vandaag de dag komt de belangstelling voor de tekenkunst sterk terug. Op steeds meer scholen worden weer tekenlessen gegeven. En met Door tekenen zie je meer voert het Rijksmuseum zelfs campagne voor tekenlessen. Voorgoed voorbij bestaat niet.

Wat bezielde Smolders

In de jaren 90 bezocht Rob Smolders, schrijver, kunstcriticus, Sierk Schröder verschillende keren. Hij deed dat als directeur van Museum De Wieger. Smolders raakte niet alleen onder de indruk van Schröders oeuvre, maar ook van de persoonlijkheid van de schilder en diens heldere opvattingen over de ontwikkelingen in de beeldende kunst gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan. In 1994 vond onder zijn leiding in Museum De Wieger de tentoonstelling Sierk Schröder, tekeningen, studies, schetsen plaats. Bij de organisatie daarvan was Paul van Dongen als gastconservator betrokken. Dat Sierk Schröder dwars tegen alle stromingen in vastberaden de vernieuwing vanuit de traditie zocht, bleef hem boeien. Tegelijkertijd zag Smolders jonge kunstenaars worstelen om goed te kunnen tekenen naar de waarneming waarvoor op de academie nauwelijks of geen aandacht meer bestond. De keten leermeester-leerling die eeuwenlang heeft bestaan, was doorbroken. Smolders typeert de briefwisseling tussen Schröder en Van Dongen als een belangrijk tijdsdocument dat nog aan waarde zal winnen naarmate de jaren vorderen. Zijn verzoek om hem toegang te verschaffen tot ons archief om verder onderzoek te doen hebben wij vanzelfsprekend gehonoreerd.
Na zijn vertrek als directeur van Museum De Wieger werkt Smolders als schrijver-kunstcriticus. Hij houdt onder meer de veelgelezen blog www.altijdvandaag.nl bij.

INTEKENEN OP HET BOEK

Het boek 'Voorgoed voorbij bestaat niet' wordt uitgegeven door VanSpijk/Rekafa, in samenwerking met de stichting Sierk Schröder. De briefwisseling is verrijkt met tekeningen, studies en schetsen in kleur. We bevelen het boek van harte aan.

We merken op dat eerder een verzoek tot intekenen is gedaan. De bestellingen die reeds geplaatst zijn, blijven als zodanig genoteerd, doch met een verschuiving van de betaaldatum naar 01 april 2019, met de zekerheid van levering op 30 april.

Dat het boek op 30 april verschijnt, is geen toeval.
Op die dag wordt het eerste exemplaar aangeboden tijdens de opening van een grote tentoonstelling in de Bergkerk te Deventer, georganiseerd door de Stichting Sierk Schröder.

Uitnodiging
Zij die voor 01 april intekenen (tegen de gereduceerde prijs van euro 29,50) ontvangen tijdig een uitnodiging de opening van de overzichts-tentoonstelling 'Wie doet mij wat' op 30 april bij te wonen.

BOEK VOORBESTELLEN

Harde omslag, 17 x 24 cm, 224 pagina’s in kleur, verrijkt met tekeningen
uitgever VanSpijk/Rekafa, in samenwerking met de Stichting Sierk Schröder.
Auteur: Rob Smolders

Intekenprijs: 29,50 euro, inclusief verzendkosten, tot 01 april 2019. (Prijs daarna : 34,50 euro)
Betaling: eerst op 01 april 2019 (nota volgt t.z.t.)
Levering:
- tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Voorgoed voorbij bestaat niet’, waarvoor uitgenodigd wordt of
- via verzending indien u niet in de gelegenheid bent (geweest) de opening bij te wonen

Intekenen
kunt u via een e-mailbericht naar stichting@sierkschroeder.com
onder vermelding van: Intekenen boek Smolders – met vermelding van naam en adresgegevens
U kunt ons ook bellen : 071 36 4546 9

De Stichting Sierk Schröder vindt het belangrijk dat dit boek verschijnt. Om de uitgave te realiseren hebben wij het aangedurfd financiële verplichtingen aan te gaan. Met uw voorintekening schaft u daarom niet alleen een opzienbarend boek aan, maar steunt u ons tegelijkertijd.

Bij twijfel

Bij twijfel, bestel dan toch het boek! U zult geen spijt krijgen. Daarvoor is het echt te boeiend. Is dat nog niet voldoende, laat dan meewegen dat uw bestelling ons helpt bij het dekken van onze kosten.

Spijt

Krijgt u toch spijt, stuurt u ons dan het boek binnen 14 dagen na ontvangst terug. Op onze beurt betalen wij u binnen 14 dagen na ontvangst de intekenprijsterug (29,50 euro)