De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Nieuws

Nieuws

Een opzienbarend boek - TEKEN ER NU OP IN

Voorgoed voorbij bestaat niet
De briefwisseling tussen Sierk Schröder en Paul van Dongen
1994 - 2001

- buitengewoon interessant voor hen die begrijpen dat het goed kunnen tekenen de basis is van het kunstenaarschap -

Een opzienbarend boek

Rob SmoldersEen fascinerend boek ligt gereed om naar de drukker te gaan. Het bevat de uitgebreide en volledige briefwisseling tussen Sierk Schröder en de jonge schilder Paul van Dongen die de eerste brief schreef. Aarzelend, zoekend en diep onder de indruk van Schröders expositie in de zalen van Het Slot Zeist (1992/93) schrijft hij: 'Als er één kunstenaar is van wie ik les zou willen hebben gehad, dan bent u het.'
Rob Smolders heeft de briefwisseling geannoteerd en voegt er een viertal essays aan toe over thema's die Schröder en Van Dongen aansnijden zoals het verzamelbeleid van de Nederlandse musea en het tekenonderwijs. Daarnaast worden de onstuimige ontwikkelingen in de beeldende kunst van na de Tweede Wereldoorlog beschreven, waarin afstand werd genomen van het tekenen naar de waarneming. In plaats daarvan kwam het begrip vrije expressie waarvoor geen scholing nodig zou zijn.
In de briefwisseling is Van Dongen dikwijls degene die de toekomst voor de kunst somber inziet. Schröder geeft meer blijk van vertrouwen wanneer hij schrijft: Voorgoed voorbij bestaat niet. Smolders is het daarmee eens, zoals uit zijn beschouwingen zal blijken.

Vandaag de dag komt de belangstelling voor de tekenkunst geleidelijk terug. Op steeds meer scholen worden weer tekenlessen gegeven. En met Door tekenen zie je meer voert het Rijksmuseum zelfs campagne voor tekenlessen. Voorgoed voorbij bestaat niet.

Wij zijn bijzonder enthousiast over het boek en zien het graag verschijnen. Daarom werken wij nauw met Smolders samen en bieden wij het boek aan - tot 31 december 2017 - voor de speciale prijs van 29,50 euro inclusief portokosten. Onderaan deze tekst leest u hoe u op het boek kunt intekenen.

Wat bezielde Smolders

In de jaren 90 bezocht Rob Smolders, schrijver, kunstcriticus, Sierk Schröder verschillende keren. Hij deed dat als directeur van Museum De Wieger. Smolders raakte niet alleen onder de indruk van Schröders oeuvre, maar ook van de persoonlijkheid van de schilder en diens heldere opvattingen over de ontwikkelingen in de beeldende kunst gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan. In 1994 vond onder zijn leiding in Museum De Wieger de tentoonstelling Sierk Schröder, tekeningen, studies, schetsen plaats. Bij de organisatie daarvan was Paul van Dongen als gastconservator betrokken. Dat Sierk Schröder dwars tegen alle stromingen in vastberaden de vernieuwing vanuit de traditie zocht, bleef hem boeien. Tegelijkertijd zag Smolders jonge kunstenaars worstelen om goed te kunnen tekenen naar de waarneming waarvoor op de academie nauwelijks of geen aandacht meer bestond. De keten leermeester-leerling die eeuwenlang heeft bestaan, was doorbroken. Smolders typeert de briefwisseling tussen Schröder en Van Dongen als een belangrijk tijdsdocument dat nog aan waarde zal winnen naarmate de jaren vorderen. Zijn verzoek om hem toegang te verschaffen tot ons archief om verder onderzoek te doen hebben wij vanzelfsprekend gehonoreerd.
Na zijn vertrek als directeur van Museum De Wieger werkt Smolders als schrijver-kunstcriticus. Hij houdt onder meer de veelgelezen blog www.altijdvandaag.nl bij.

VOORINTEKENEN OP HET BOEK

Voorgoed voorbij bestaat niet
Auteur Rob Smolders
Gegevens Harde omslag, 17 x 24 cm, 240 pagina's in kleur
Intekenprijs 29,50 euro, inclusief verzendkosten

Wij bevelen het boek met de boeiende en leerzame briefwisseling tussen Sierk en Paul van Dongen, verrijkt met studies, schetsen en tekeningen, van harte aan. De briefwisseling wordt gevolgd door een viertal essays van kunstcriticus en schrijver Rob Smolders.

Intekenen kunt u eenvoudig doen:

  • Via een e-mailbericht naar stichting@sierkschroeder.com onder vermelding Intekenen boek Smolders.
  • Telefonisch naar: Stichting Sierk Schröder, 071 364 54 69

Na intekening ontvangt u de bevestiging daarvan, begin februari gevolgd door ons verzoek het bedrag ad 29,50 euro over te maken naar de rekening van de Stichting Sierk Schröder. Naar verwachting zal het boek in mei 2018 verschijnen.

De intekenprijs van 29,50 euro geldt tot 31 december 2017. Voor bestellingen daarna is de prijs 34,50 euro.