De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Over tentoonstellingen

Over tentoonstellingen

Over tentoonstellingen

 

Binnenkort een grote overzichtstentoonstelling in Deventer

Bezoekers zijn dikwijls ontroerd bij het zien van het werk van Sierk Schöder. 'Zijn werk communiceert onmiddellijk en behoeft geen uitleg van deskundige exegeten', schrijft Antoine Bodar in zijn inleiding van het boek 'Sierk Schröder'.

Overzichtstentoonstellingen van Sierk Schröder trekken drommen bezoekers. Het is niet alleen het grote publiek dat op zijn werk afkomt, maar ook veel kunstenaars en studenten van Academies van Beeldende kunsten. Nu de figuratieve kunst en de portretkunst steeds meer aandacht krijgen, zal de grote belangstelling en waardering voor het oeuvre van Sierk Schröder ongetwijfeld verder groeien.
De overweldigende belangstelling voor de expositie in de grote zalen van het Slot Zeist in 1992/93 ('het liep storm') heeft het tot stand komen van de Stichting Sierk Schröder versneld. Daarna was de Stichting nauw betrokken bij andere tentoonstellingen, voor het eerst bij de grote overzichtstentoonstelling in alle zalen van Pulchri Studio, Den Haag, waarvan de opening werd bijgewoond door Hare Majesteit Koningin Beatrix.
Een overzicht van de tentoonstellingen is onderdeel van Sierk Schröder's Biografie: Tentoonstellingen vanaf 1932

Voor verschillende tentoonstellingen heeft de Stichting Sierk Schröder alle werken aangeleverd, zorgvuldig gekozen naar onderwerp en techniek, in de geest van de schilder. Omdat Sierk Schröder gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan een omvangrijk oeuvre tot stand bracht, is de keuze voor een selectie, bestaand uit louter topstukken, ruim. Bij die selectie kan worden uitgegaan van de eigen collectie van de Stichting en van de medewerking van donateurs, musea en overige instanties, die hun werk welwillend aan onze stichting in bruikleen geven met het doel van exposeren.