De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Vervalsingen

Vervalsingen Sierk Schröder

Vervalsingen werken Sierk Schröder

Signalering vervalsingen

De belangstelling voor het werk van Sierk Schröder groeit onverminderd. De schaduwzijde daarvan zijn vervalsingen die van zijn werk in omloop zijn en zullen komen.
Als stichting zijn wij zeer alert op deze ontwikkeling. In een archief bergen wij afbeeldingen van vervalsingen op.
Mochten eigenaren, bezitters en aspirant kopers van werk van Sierk Schröder twijfelen aan de echtheid dan worden zij verzocht met onze stichting contact op te nemen. Tel. 0172 215214, stichting@sierkschroeder.com

Op www.Marktplaats.nl onder Antiek en Kunst - Kunst/Schilderijen/Klassiek werd vanaf 29-01.2009 (12.24) een schilderij van Sierk Schröder aangeboden met als beschrijving: Prachtige compositie van Sierk Schröder. Het betreft een vervalsing van 'De blauwe kimono', olieverf -24x30cm - gesign. r.o. '77.
Dit werk is afgebeeld in het boek 'Sierk Schröder' als nummer 14 en werd veelvuldig geëxposeerd tijdens overzichtstentoonstellingen van de schilder. Telefoonnummer van de aanbieder (Ed) en zijn woonplaats (Rotterdam), zijn door ons genoteerd. Een kleurenkopie van de vervalsing is in ons bezit.

De blauwe kimono - Sierk Schroeder
De blauwe kimono van Sierk Schröder, olieverf op board
-24x30cm- gesign. r.o. '77

-------------------------------------------------------------------

In maart 2007 liet een galerie ons een olieverfschilderij van Sierk Schröder zien. Echter, bleek het om een vervalsing te gaan van het werk 'halfnaakt', olieverf op board - 22x30cm - gesign. l.o.'89, afgebeeld in het boek 'Sierk Schröder' als nummer 9.
Van de vervalsing is een kleurenfoto in ons bezit. Naam en adres van de galerie zijn ons bekend.

Halfnaakt - Sierk Schroeder
Halfnaakt van Sierk Schröder, olieverf -22x30cm- gesign.l.o.'89