De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Stichting | Contactgegevens

Stichting

Contactgegevens Stichting Sierk Schröder

Wilt u ons bellen: Tel. 0031 (0)71 3645469
(D.P. Mesman, secretaris van de Stichting)
Wilt u ons een e-mail sturen: stichting@sierkschroeder.com
Wilt u ons schrijven:

Stichting Sierk Schröder
Pieterskerkgracht 11
2311 SZ Leiden