De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Portretten | Portretten wetenschap

Portretten

Portretten wetenschap

Overzicht portretten door Sierk Schröder

Universiteit Utrecht (klik voor de Sierk Schröderkamer)

Prof. dr F.C. Gerretson, 1950
(Afbeelding: portret van Prof. dr F.C. Gerretson)

Prof. dr F.C. Gerretson, 1950, Geschied- en Letterkundige, pseud. Geerten Gossaert
Prof. mr J.Ph Suyling, 1955, Rechtsgeleerde
Prof. Mr. J. Ph. Suyling, 1955, Rechtsgeleerde, een tweede portret
Prof. dr J.F. Nuboer, 1968, Algemene heelkunde
Prof. dr C.F.A. van Dam, 1972, Spaanse taal en letterkunde
Prof. dr P.H. Buisman, 1958, Prothetische Tandheelkunde
Prof. dr Klaas de Snoo, 1947, Verloskunde en Leer der Vrouwenziekten
Prof. Dr. Klaas de Snoo, 1947, Verloskunde en Leer der Vrouwenziekten, een tweede portret
Prof. dr August A. Pulle, 1948, Bijzondere Plantkunde en Leer van de verspreiding der planten

Erasmus Universiteit

Prof. Dr. J. Tinbergen
(Afbeelding: portret van Prof. Dr. J. Tinbergen)

Prof. dr J. Tinbergen, 1970, Wiskundige Economie, Nobelprijs voor de Economie 1969

Prof. Dr. G. Gonggrijp
(Afbeelding: portret van Prof. Dr. G. Gonggrijp)

Prof. dr G. Gonggrijp, 1956, Economie
Prof. drs H.W. Lambers, Staatshuishoudkunde en Alg. Leer der Economie
Prof. dr B. Schendstok, 1966, Belastingrecht, Openbare Financiën
J.A. Ruys, 1962, mede-oprichter Ned. Econ. Hogeschool


(afbeelding: portret van Mr. Dr. K.P. van der Mandele)

Mr dr K.P. van der Mandele, 1964, President-Curator N.E.H.

Mr. B.J. de Boer
(Afbeelding: portret van Mr. B.J. de Boer)

Mr B.J. de Boer, 1974, Voorzitter College van Bestuur van de Erasmus Universiteit

Rijks Universiteit Leiden en Medisch Acad. Centrum


(Afbeelding: Prof. mr E.M. Meyers)

Prof. mr E.M. Meyers, 1950, Burgerlijk Recht en Int. Privaatrecht
Prof. dr H.C. Rümke, 1958, Psychiatrie


(Afbeelding: Prof. dr A. Querido)

Prof. dr A. Querido, 1983, Alg. Interne Geneeskunde
Oprichter Medische Faculteit Rotterdam


(Afbeelding: Prof. dr H.W.Siemens)

Prof. dr H.W.Siemens, 1954, Huid-en geslachtsziekten
Prof. dr L.E. Goester, 1934, Pharmacie


(afbeelding: portret van Prof. Dr. P.J. Gaillard)

Prof. dr P.J. Gaillard, 1977, Celbiologie en Histologie

Prof. dr J.N. Bakhuizen van den Brink
(Afbeelding: Prof. dr J.N. Bakhuizen van den Brink)

Prof. dr J.N. Bakhuizen van den Brink, 1966, Kerk- en dogmengeschiedenis
Prof. dr W.F. Suermondt, 1958, Heelkunde


(afbeelding: portret van Prof. Mr. Robert Feenstra)

Prof. mr Robert Feenstra, 1985, Rechtsgeschiedenis
Prof. dr H.A.E. van Dishoeck, 1967, Keel-, neus- en oorheelkunde


(Afbeelding: Prof dr A.G. Brom)

Prof dr A.G. Brom, 1976, Hartchirurgie
Prof. dr J.R.von Ronnen, 1975, Röntgenologie
Prof. dr E.H. Vogelenzang, 1969, Artsenijbereidkunde (Pharmacie)

Prof. Dr. A.M.J. Chorus
(Afbeelding: portret van Prof. Dr. A.M.J. Chorus)

Prof. dr A.M.J. Chorus, 1969, Psychologie


(afbeelding: portret van Prof. Dr. A.W. Byvanck)

Prof dr. A.W. Byvanck, 1960, Archeologie en oude geschiedenis
Ir W. Starrenburg, 1978, Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis


(Afbeelding: Dr. E.H. Reerink)

Dr. E.H. Reerink, 1969, Pres. Curator van de Universiteit Leiden
Prof.mr Jhr W.J.M. van Eysinga, Volkenrecht, 1965 (postuum)


(Afbeelding: portret van Prof.Dr. J.P. Bijl)

Prof. J.P. Bijl, arts, 1949, bijzonder hoogleraar in de preventieve geneeskunde, eerste direkteur van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, later Ned. Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg, T.N.O., Leiden


(afbeelding: portret van Prof. Dr. J.J. Groen)

Prof. Dr. J.J. Groen (geb. 1903), 1972, hoogleraar psychobiologie, daarvoor hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Hadassah Hebrew University Jeruzalem
Prof. Dr. E.M. (Bob) Uhlenbeck (1913-2003), 1963, Indoloog, hoogleraar Javaans en algemene taalwetenschappen
Prof. Dr. G.E. Uhlenbeck (1900-1988, Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit, theoretische natuurkunde, hoogleraar te Ann Ambor (University of Michigan), member of The Rockefeller Institute for Medical Research (Rockefeller University)

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr F.J.M. de Waele, 1967, Klassieke Archeologie en Geschiedenis van de
Staatsinstellingen der Grieken en Romeinen, Nieuw Grieks
Prof. dr J.A.M.J. Enneking, 1956, Inwendige Geneeskunde


(Afbeelding: portret van Prof. Dr. L.J. Rogier)

Prof. dr L.J. Rogier, 1964, Historicus, Kerkgeschiedenis R.K. Ned.

VU Amsterdam


(Afbeelding: portret van Prof. Mr. Th.A. Versteeg)
Fotograaf R. den Engelsman © 2010 Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. mr Th. A. Versteeg, 1972, Rechtsgeleerdheid


(Afbeelding: portret van Mr. J. Donner)
Fotograaf R. den Engelsman © 2010 Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. J. Donner, 1967, t.g.v. zijn afscheid als Pres.-curator van de VU


(Afbeelding: portret van Prof. Mr. P. Borst)
Fotograaf R. den Engelsman © 2010 Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Mr P. Borst, 1971, Faculteit Economische Wetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Prof. dr H.J. van der Schroeff, 1970, Bedrijfshuishoudkunde
Prof. dr P. Formijne, 1969, Propaedeutische kliniek en alg. Pathologie
Prof. dr I.J. Brugmans, 1967, Economische Geschiedenis

TU Delft

Jhr Prof. dr Gerhard Joan Elias, 1950, Wisselstroomtheorie en Theoretische Electriciteitsleer
Prof. Balthasar van der Pol, Theoretische Electriciteitsleer
Ir Dr A. Korevaar, 1950, Bibliothecaris van de TH (1925-1951), oprichter van de Centrale Technische Catalogus

Rijks Universiteit Groningen

Prof. mr I.B. Cohen, 1938, Agrarisch Recht en Burg. Recht
Prof. dr Eelco Huizinga, 1963, Keel-, neus- en oorheelkunde
Prof. dr Maximiliaan Ruiter, 1969, dermatologie

Voorzitters Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Dr mr L. de Gou, 1985
(Afbeelding: portet van Dr mr L. de Gou

Dr mr L. de Gou, 1985
Dr J.E. Baron de Vos van Steenwijk, 1965
Jhr mr C.C. van Valkenburg, 1978

Robert Fleury Stichting, voorheen Ursulakliniek

Dr E.Q. Hoelen, 1942, psychiater, eerste Geneesheer-direkteur

Dr A.C. de Vet, 1970
(Afbeelding: portret van Dr A.C. de Vet)

Dr A.C. de Vet, 1970, eerste neurochirurg Ursulakliniek
Dr J.M.J. Tans, 1977, neuroloog, Geneesheer-direkteur
Dr O. Magnus, 1979, neuroloog


(afbeelding: portret van Dr. Leopold Siemens)

Dr J. Leopold Siemens, 1958, oprichter (1946) en eerste voorzitter Landelijke Specialisten Vereniging (LSV)
Dr Johanna W. van den Blink-Rolder, 1960, Voorzitster van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Prof.Dr. Johan Huizinga, (1954 postuum), de Huizingazegel

Prof.Dr. J.P. Wibaut, 1954, chemicus (zoon van F.M. Wibaut, vader van Constance Wibaut)

Dr. M.A. (Ad) van Dongen, 1977, chirurg Elisabeth Ziekenhuis, Leiden, thans Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp. Was ook voorzitter van de Vereniging Oud Leiden (1974-1982) en stuwende kracht achter oprichting van de Stichtingen Huize Roomburgh en Elisabethgasthuishof

Prof.Jhr.Dr. J.J. von Schmid (Brussel), 1963, Spinoza-kenner, Spinoza-vereniging
Dr. F. Koch, 1974, vermaard huisarts te Geldrop (1933-1972), tevens was hij voorzitter bestuur Rabobank Geldrop

Inleiding
Koningshuis
Kunst
Politiek /Overheid/ Rechterlijke Macht
Religie / Geestelijk leven
Leger
Bedrijfsleven
Wetenschap
Overige portretten
Sierk Schröderkamer