De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Portretten | Portretten wetenschap

Portretten

Portretten wetenschap

Overzicht portretten door Sierk Schröder

Universiteit Utrecht (klik voor de Sierk Schröderkamer)

Prof. dr F.C. Gerretson, 1950
(Afbeelding: portret van Prof. dr F.C. Gerretson)

Prof. dr F.C. Gerretson, 1950, Geschied- en Letterkundige, pseud. Geerten Gossaert


(afbeelding: portret van Prof. Mr. J.Ph. Suijling)

Prof. Mr J.Ph Suijling, 1955, Rechtsgeleerde
Prof. Mr. J. Ph. Suijling, 1955, Rechtsgeleerde, een tweede portret


(afbeelding: portret van Prof. Dr. J.F. Nuboer)

Prof. dr J.F. Nuboer, 1968, Algemene heelkunde


(afbeelding: portret van Prof. Dr. C.F.A. van Dam)

Prof. dr C.F.A. van Dam, 1972, Spaanse taal en letterkunde


(afbeelding: portret van Prof. Dr. P.H. Buisman)

Prof. dr P.H. Buisman, 1958, Prothetische Tandheelkunde


(afbeelding: portret van Prof. Dr. Klaas de Snoo)

Prof. dr Klaas de Snoo, 1947, Verloskunde en Leer der Vrouwenziekten


(afbeelding: portret van Prof. Dr. Klaas de Snoo)

Prof. Dr. Klaas de Snoo, 1947, Verloskunde en Leer der Vrouwenziekten, een tweede portret


(afbeelding: portret van Prof. Dr. August A. Pulle)

Prof. Dr. August A. Pulle, 1948, Bijzondere Plantkunde en Leer van de verspreiding der planten


(afbeelding: portret van Prof. Dr. H.C. Rümke)

Prof. dr H.C. Rümke, 1958, Psychiatrie

Voor meer informatie over de Professoren: https://profs.library.uu.nl/ Catalogus Professorum van de Universiteit Utrecht

Erasmus Universiteit

Prof. Dr. J. Tinbergen
(Afbeelding: portret van Prof. Dr. J. Tinbergen)

Prof. dr J. Tinbergen, 1970, Wiskundige Economie, Nobelprijs voor de Economie 1969

Prof. Dr. G. Gonggrijp
(Afbeelding: portret van Prof. Dr. G. Gonggrijp)

Prof. dr G. Gonggrijp, 1956, Economie


(afbeelding: portret van Prof. Drs. H.W. Lambers)

Prof. drs H.W. Lambers, Staatshuishoudkunde en Alg. Leer der Economie (zie ook rkd)
Prof. dr B. Schendstok, 1966, Belastingrecht, Openbare Financiën
J.A. Ruys, 1962, mede-oprichter Ned. Econ. Hogeschool


(afbeelding: portret van Mr. Dr. K.P. van der Mandele)

Mr dr K.P. van der Mandele, 1964, President-Curator N.E.H.

Mr. B.J. de Boer
(Afbeelding: portret van Mr. B.J. de Boer)

Mr B.J. de Boer, 1974, Voorzitter College van Bestuur van de Erasmus Universiteit

Rijks Universiteit Leiden en Medisch Acad. Centrum


(Afbeelding: Prof. mr E.M. Meyers)

Prof. mr E.M. Meyers, 1950, Burgerlijk Recht en Int. Privaatrecht


(Afbeelding: Prof. dr A. Querido)

Prof. dr A. Querido, 1983, Alg. Interne Geneeskunde
Oprichter Medische Faculteit Rotterdam


(Afbeelding: Prof. dr H.W.Siemens)

Prof. dr H.W.Siemens, 1954, Huid-en geslachtsziekten
Prof. dr L.E. Goester, 1934, Pharmacie


(afbeelding: portret van Prof. Dr. P.J. Gaillard)

Prof. dr P.J. Gaillard, 1977, Celbiologie en Histologie

Prof. dr J.N. Bakhuizen van den Brink
(Afbeelding: Prof. dr J.N. Bakhuizen van den Brink)

Prof. dr J.N. Bakhuizen van den Brink, 1966, Kerk- en dogmengeschiedenis
Prof. dr W.F. Suermondt, 1958, Heelkunde


(afbeelding: portret van Prof. Mr. Robert Feenstra)

Prof. mr Robert Feenstra, 1985, Rechtsgeschiedenis


(afbeelding: portret van Prof. Dr. H.A.E. van Dishoeck)

Prof. dr H.A.E. van Dishoeck, 1967, Keel-, neus- en oorheelkunde


(Afbeelding: Prof dr A.G. Brom)

Prof dr A.G. Brom, 1976, Hartchirurgie
Prof. dr J.R.von Ronnen, 1975, Röntgenologie
Prof. dr E.H. Vogelenzang, 1969, Artsenijbereidkunde (Pharmacie)

Prof. Dr. A.M.J. Chorus
(Afbeelding: portret van Prof. Dr. A.M.J. Chorus)

Prof. dr A.M.J. Chorus, 1969, Psychologie


(afbeelding: portret van Prof. Dr. A.W. Byvanck)

Prof. Dr. A.W. Byvanck, 1960, Archeologie en oude geschiedenis. Het portret hangt in de Faculteitskamer Geesteswetenschappen van het Academiegebouw (Rapenburg 73)
Ir W. Starrenburg, 1978, Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis


(Afbeelding: Dr. E.H. Reerink)

Dr. E.H. Reerink, 1969, Pres. Curator van de Universiteit Leiden
Prof.mr Jhr W.J.M. van Eysinga, Volkenrecht, 1965 (postuum)


(Afbeelding: portret van Prof.Dr. J.P. Bijl)

Prof. J.P. Bijl, arts, 1949, bijzonder hoogleraar in de preventieve geneeskunde, eerste direkteur van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, later Ned. Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg, T.N.O., Leiden


(afbeelding: portret van Prof. Dr. J.J. Groen)

Prof. Dr. J.J. Groen (geb. 1903), 1972, hoogleraar psychobiologie, daarvoor hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Hadassah Hebrew University Jeruzalem
Prof. Dr. E.M. (Bob) Uhlenbeck (1913-2003), 1963, Indoloog, hoogleraar Javaans en algemene taalwetenschappen
Prof. Dr. G.E. Uhlenbeck (1900-1988, Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit, theoretische natuurkunde, hoogleraar te Ann Ambor (University of Michigan), member of The Rockefeller Institute for Medical Research (Rockefeller University)

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr F.J.M. de Waele, 1967, Klassieke Archeologie en Geschiedenis van de
Staatsinstellingen der Grieken en Romeinen, Nieuw Grieks
Prof. dr J.A.M.J. Enneking, 1956, Inwendige Geneeskunde


(Afbeelding: portret van Prof. Dr. L.J. Rogier)

Prof. dr L.J. Rogier, 1964, Historicus, Kerkgeschiedenis R.K. Ned.

VU Amsterdam


(Afbeelding: portret van Prof. Mr. Th.A. Versteeg)
Fotograaf R. den Engelsman © 2010 Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. mr Th. A. Versteeg, 1972, Rechtsgeleerdheid


(Afbeelding: portret van Mr. J. Donner)
Fotograaf R. den Engelsman © 2010 Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. J. Donner, 1967, t.g.v. zijn afscheid als Pres.-curator van de VU


(Afbeelding: portret van Prof. Mr. P. Borst)
Fotograaf R. den Engelsman © 2010 Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Mr P. Borst, 1971, Faculteit Economische Wetenschappen

Universiteit van Amsterdam


(afbeelding: portret van Prof. Dr. H.J. van der Schroeff)

Prof. dr H.J. van der Schroeff, 1970, Bedrijfshuishoudkunde (zie ook rkd)


(afbeelding: portret van Prof. Dr. P. Formijne)

Prof. dr P. Formijne, 1969, Propaedeutische kliniek en alg. Pathologie
Prof. dr I.J. Brugmans, 1967, Economische Geschiedenis

TU Delft


(afbeelding: portret van Jhr. Prof. Dr. Gerhard Joan Elias)

Jhr Prof. dr Gerhard Joan Elias, 1950, Wisselstroomtheorie en Theoretische Electriciteitsleer
Prof. Balthasar van der Pol, Theoretische Electriciteitsleer


(afbeelding: portret van Ir. Dr. A. Korevaar)

Ir Dr A. Korevaar, 1950, Bibliothecaris van de TH (1925-1951), oprichter van de Centrale Technische Catalogus

Rijks Universiteit Groningen


(afbeelding: portret van Prof. Mr. I.B. Cohen)

Prof. mr I.B. Cohen, 1938, Agrarisch Recht en Burg. Recht


(afbeelding: portret van Prof. Dr. Eelco Huizinga)

Prof. dr Eelco Huizinga, 1963, Keel-, neus- en oorheelkunde
Prof. dr Maximiliaan Ruiter, 1969, dermatologie

Voorzitters Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen


(afbeelding: portret van Dr. Mr. L. de Gou, foto Hilde de Wolf)

Dr mr L. de Gou, 1985
(afbeelding: portret – niet volledig - van Dr. Mr. L. de Gou)

Dr mr L. de Gou, 1985


(afbeelding: portret van Dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk, foto Hilde de Wolf)

Dr J.E. Baron de Vos van Steenwijk, 1965

|
(afbeelding: portret van Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, foto Hilde de Wolf)

Jhr mr C.C. van Valkenburg, 1978

Robert Fleury Stichting, voorheen Ursulakliniek

Dr E.Q. Hoelen, 1942, psychiater, eerste Geneesheer-direkteur

Dr A.C. de Vet, 1970
(Afbeelding: portret van Dr A.C. de Vet)

Dr A.C. de Vet, 1970, eerste neurochirurg Ursulakliniek
Dr J.M.J. Tans, 1977, neuroloog, Geneesheer-direkteur


(afbeelding: portret van Dr. O. Magnus)

Dr O. Magnus, 1979, neuroloog


(afbeelding: portret van Dr. Leopold Siemens)

Dr J. Leopold Siemens, 1958, oprichter (1946) en eerste voorzitter Landelijke Specialisten Vereniging (LSV)
Dr Johanna W. van den Blink-Rolder, 1960, Voorzitster van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Prof.Dr. Johan Huizinga, (1954 postuum), de Huizingazegel

Prof.Dr. J.P. Wibaut, 1954, chemicus (zoon van F.M. Wibaut, vader van Constance Wibaut)

Dr. M.A. (Ad) van Dongen, 1977, chirurg Elisabeth Ziekenhuis, Leiden, thans Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp. Was ook voorzitter van de Vereniging Oud Leiden (1974-1982) en stuwende kracht achter oprichting van de Stichtingen Huize Roomburgh en Elisabethgasthuishof

Prof.Jhr.Dr. J.J. von Schmid (Brussel), 1963, Hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel, Spinoza-kenner, Spinoza-vereniging
Dr. F. Koch, 1974, vermaard huisarts te Geldrop (1933-1972), tevens was hij voorzitter bestuur Rabobank Geldrop


(afbeelding: portret van Dr. Gerard Christiaan Bolten)

Dr. Gerard Christiaan Bolten (1872-1940), ca. 1937, neuroloog, Den Haag, Ziekenhuis Leyenburg


(afbeelding: portret van Dr. Gerard Christiaan Bolten)

Dr. Gerard Christiaan Bolten (1872-1940), ca. 1937, neuroloog, Den Haag, Ziekenhuis Leyenburg

Inleiding
Koningshuis
Kunst
Politiek /Overheid/ Rechterlijke Macht
Religie / Geestelijk leven
Leger
Bedrijfsleven
Wetenschap
Overige portretten
Sierk Schröderkamer