De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Portretten | Portretten politiek/overheid/rechterlijke macht

Portretten

Politiek/overheid/rechterlijke macht

Overzicht portretten door Sierk Schröder


(afbeelding: portret van Prof. Dr. P.J. Oud)

Prof. dr P.J. Oud, 1956, als voorzitter van de VVD / Thorbecke-huis


(afbeelding: portret van Prof. dr P.J. Oud)

Prof. dr P.J. Oud, 1963, op 04.02.'64 aangeboden namens VVD aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Mr F.J.F.M. van Thiel. Het portret hangt in de kamer van beleidsmedewerker Désirée de Groot bij de Tweede Kamerfractie.


(afbeelding: portret van Mr. W.J. (Molly) Geertsema)

Mr W.J. (Molly) Geertsema, 1970, Burgemeester Wassenaar, was ook Minister en Commissaris van de Koningin
Mr dr J. Donner, Minister van Justitie (Kabinet de Geer), President Hoge Raad (1946-1961)


(afbeelding: portret van Dr. J.E. de Quay)

Dr J.E. de Quay, 1959, Commissaris van de Koningin in N. Brabant, was ook Minister President
H.J. van Mook, 1947, Minister van Koloniën (geschilderd te Jakarta)


(afbeelding: portret van Prof. Dr. G.M. Verrijn Stuart)

Prof. dr G.M. Verrijn Stuart, 1965, Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (S.E.R.). Het portret hangt in het trappenhuis van het SER-gebouw, Den Haag
Jhr mr dr O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, 1972, Commissaris der Koningin, Overijssel
Mr E.H.J. Baron van Voorst tot Voorst, 1957, Burgemeester van Tilburg (1946-1957)
Mr H.A.M.T. Kolfschoten, 1958, Burgemeester van Eindhoven (03.09.1946-31.01.1957), daarna Burgemeester van Den Haag, eerder Minister van Justitie

Drs F.G.L.L. Schols
(afbeelding: portret van Drs F.G.L.L. Schols)

Drs F.G.L.L. Schols, 1985, Burgemeester van Den Haag


(afbeelding: portret van Mr. J.R.H. van Schaik)

Mr J.R.H. van Schaik, 1956, Oud Minister van Justitie, Voorzitter Tweede Kamer


(afbeelding: portret van Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer)

Jhr mr dr A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 1961, Voorzitter Carnegie Stichting 1958-1963 (was ook Goeverneur-Generaal van Ned. Indië)


(afbeelding: portret van Mr. S.J.R. de Monchy)

Mr S.J.R. de Monchy, 1955, Voorzitter Carnegie Stichting, 1953-1958 (was ook Burgemeester van Den Haag). Het portret hangt in het Vredespaleis, Den Haag


(afbeelding: portret van José Gustavo Guerrero. This photo is courtesy of the International Court of Justice)

José Gustavo Guerrero, Eerste President van het Internationaal Gerechtshof, Den Haag (geb. 1876, Salvadoraans Politicus)


(afbeelding: portret van Green Haywood Hackworth.
This photo is courtesy of the International Court of Justice)

Green Haywood Hackworth, 1960, Judge of the International Court of Justice, from 1955-1958 as President of the Court (Peace Palace)
Dr P.J. Platteel, 1976, Burgemeester van Hilversum, Oud Goeverneur van Nieuw-Guinea
Dr Ir Sikke Smeding, 1954, Landdrost Wieringermeer, Direkteur en Landdrost Noord-Oostpolder


(afbeelding: portret van Jhr. Mr. C.J.A. de Ranitz)

Jhr mr C.J.A. de Ranitz, 1961, Burgemeester van Utrecht (1948-1970)
Mr K.H. Gaarlandt, 1976, Commissaris der Koningin in Drente
Prof. mr W.F.J.M. Krul, 1959, Direkteur van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening
H.H.J. van de Pol, 1960, Pres.dir. van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)


(afbeelding: portret van Mr. Dr. L.G. Kortenhorst)

Mr dr L.G. Kortenhorst, 1956, Voorzitter Tweede Kamer
Mr J.W. Beyen, 1967, Minister van Buitenlandse Zaken van 1952 tot 1956, leverde een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van de EEG, werd later Ambassadeur te Parijs
Meine van Veen, 1958, Burgemeester van Enschedé
C.G. Matser, 1954, Burgemeester van Arnhem


(afbeelding: portret van Mr. Th.M.J. de Graaf)

Mr Th.M.J. de Graaf, 1973, Burgemeester van Nijmegen
Prof. mr G.E. Langemeijer, 1973, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Prof. dr.iur. Herbert Weichmann, 1971, Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, Erster Bürgermeister 09.06.1965-09.06.1971
Dr S.F.A. Baron van Wijnbergen, 1953, Burgemeester van Wassenaar
Mr J.C. Graaf van Randwijck, 1946, Burgemeester van Amersfoort (1912-1940 / 7.05.1945-16.11.1945)
Mr W.J. Woldringh van der Hoop, 1956, Burgemeester van Katwijk (1932-1956)
Mr dr C.A. Prinsen, 1948, Burgemeester van Roosendaal (1932-1947), vanaf 1947 Burgemeester van Breda
Mr A.M.F. Freijters, 1959, Burgemeester van Roosendaal


(afbeelding: portret van J.P. Godwaldt)

J.P. Godwaldt, 1975, Burgemeester van Roosendaal
Ir J.F.R. van de Wall, 1957, direkteur Zuiderzeewerken, hoofdingenieur Rijkswaterstaat, Leleystad
Mr W.M.E. van Rossem, Deken Orde van Advocaten (1948-1957)
J.J.M Wiegman, 1955, Burgemeester van Wassenaar


(afbeelding: portret van burgemeester K. Staab)

Mr. K. Staab, (tekening), 1983, Burgemeester van Wassenaar
A.J. Le Coultre-Foest, 1976, Burgemeester van Blaricum
Ir. G. Swiers, (1977-postuum) Waterschap West-Brabant
Prof.Dr. M.W. Holtrop, 1961, President van de Nederlandsche Bank
Ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren, 1964, Commissaris der Koningin van Overijssel van 1946-1964


(afbeelding: portret van Mr. Dr. Egbert Tekenbroek)

Mr.Dr. Egbert Tekenbroek, 1962, Lid van de Hoge Raad der Nederlanden


(afbeelding: portret van Mr. G.J.H. Kuijk – foto: Anne Roos)

Mr. G.J.H. Kuijk (1891-1958), 1954, voorzitter van de Notariële Broedergemeenschap, tevens (en samen met Prof.mr. A. Pitlo) oprichter van de Stichting ten behoeve van Culturele Beschikkingen. Het portret is gemaakt ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum en is in bezit van De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Amsterdam. In “De Notaris in Woord en Beeld” (pagina 222) is het portret van Mr. G.J.H. Kuijk afgebeeld.
M. Etienne de Crouy-Chanel, juli 1965, Franse ambassadeur in Nederland (van 28 juli 1961-29 sept. 1965)
Mr. A.J.M. de Groot, 1976, Kantonrechter Den Haag
José Fernández-Villaverde y Roca de Togores (El Marqués de Santa Cruz, J. Vernández-Villaverde), 1953, Ambassadeur van Spanje in Nederland van 1950-1953
Dr. J.H.(Herman) van Roijen (1905-1991), Minister van Buitenlandse Zaken in kabinet Schermerhorn/Drees, daarna Ambassadeur in Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië .
Nauw betrokken bij oplossing van het Nederlands-Indonesisch conflict (1949) en de Nieuw Guinea kwestie (1964)
Jhr. Mr. J.T.M.(Jan) Smits van Oyen (1988-1978), 1958 (woonde op landgoed Soeterbeek, Eindhoven), burgemeester van Nuenen (1921-1931), lid van Gedeputeerde Staten van N. Brabant (1931-1958)
Mejuffrouw Dr. A. de Waal, 1963, was staatssecretaris in Kabinet Drees II, in opdracht van Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Mevrouw M.L.E.C. van Wijck-Dijkhoff, 1967, echtgenote van Mr. F.H.C. van Wijck, oud-wethouder, in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
Josiah Marvel Jr., 1949, Ambassadeur van de Verenigde Staten in Denemarken (1946-1949)
Antoon Verdijk (1956-1963), 1946, burgemeester van Eindhoven van 01-01-1920 tot 1941 en van 1944 t/m 31-12-1945, aangeboden door het Comité voor de huldiging van Oud-burgemeester Verdijk


(afbeelding: portret van Jhr. Willem Frederik van Lennep)

Jhr. W.F. van Lennep (1894-1950), 1947, gezant te Kopenhagen (1945-1950) en gevolmachtigd minister (zie ook rkd)
Dr. Edmond Comte Carton de Wiart (1876-1959), 1952, buitengewoon hoogleraar openbare financiën KU Leuven, kabinetschef van Koning Leopold II, voorzitter Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen en verschillende honoraire functies

Inleiding
Koningshuis
Kunst
Politiek /Overheid/ Rechterlijke Macht
Religie / Geestelijk leven
Leger
Bedrijfsleven
Wetenschap
Overige portretten
Sierk Schröderkamer