De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Biografie | Korte biografie Sierk Schröder

Biografie Sierk Schröder

Sierk Schröder (1903-2002)

Korte biografie

Sierk Schröder: Je moet trouw blijven aan jezelf, in de kooi van je eigen persoonlijkheid moet je zien dat je de top bereikt. Ik ben nooit een duimbreed afgeweken van wat ik vond dat ik moest doen

Sierk Schröder zelfportret
Zelfportret Sierk Schröder (detail), pastel op linnen, 1984

Gedurende zijn langdurig kunstenaarsbestaan bracht Sierk Schröder een omvangrijk en veelzijdig oeuvre tot stand. Zonder enige twijfel was hij de belangrijkste en meest gevraagde portretschilder van de twintigste eeuw. In opdracht schilderde hij de portretten van vele prominenten uit de verschillende maatschappelijke sectoren van de Nederlandse samenleving en daarbuiten. Ook schilderde hij veel familieportretten, waaronder kinder- en babyportretjes.

Indrukwekkend is zijn vrije werk waarin de menselijke figuur centraal staat. Daarnaast ontstonden naakt-en natuurstudies, landschappen, vrije portretten en zelfportretten. Behalve olieverfschilderijen, maakte hij aquarellen, pastels, waaronder de meesterlijke pastels op ongeprepareerd linnen uit zijn latere jaren, en houtskooltekeningen.

Voor Sierk Schröder bestond er voortdurend een spanningsveld tussen het aanvaarden van portretopdrachten, waarmee hij werd overstelpt, en het maken van vrij werk. Een balans daartussen vinden, was dikwijls benauwend.

Dwars tegen alle stromingen in, die zich vooral na de tweede Wereldoorlog voordeden, bleef Sierk Schröder trouw aan de traditie. Eindeloos, bij zijn voortdurend streven naar de hoogste kwaliteit en het verleggen en combineren van traditionele grenzen naar de eigen tijd, bleef hij tekeningen, studies en schetsen maken. Deze oefeningen, de rode draad door zijn kunstenaarsbestaan, stelden hem in staat om een indrukwekkend en zeer eigen oeuvre tot stand te brengen.

Steeds vaker wordt Sierk Schröder genoemd als de schilder, tekenaar, die een brug vormde tussen de traditie en de hedendaagse herwaardering van de figuratieve schilderkunst, waaronder ook de portretkunst. Dat verklaart mede de grote en alsmaar groeiende belangstelling voor zijn werk.

Van 1960 tot 1968 was Sierk Schröder Professor in de Vrije Schilderkunst aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. In 1964 werd Sierk Schröder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, in 2000 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Korte biografie
Biografische gegevens
Onderscheidingen / prijzen
Postzegelontwerpen / illustraties
Literatuur / publicaties / kritieken
Documentaires / documentatie
Lezingen en brieven
Tentoonstellingen vanaf 1932
Sierk Schröder geportretteerd
Portretopdrachten Nederlands-Indië en Indonesië