De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Biografie | Lezingen

Lezingen / betogen / interviews
 

Sierk Schröder (1903-2002)

Lezingen / betogen / interviews / brieven / briefwisselingen

Sierk Schröder en het portret van Poppy San uit 1933

Op 17 juni 1993 schrijft Hugo van Eysselsteijn Kummer van Studio Smidse Claim, Haren (Gn.) Sierk Schröder een uitvoerige brief. Het gaat om het portret van Poppy Biekart, echtgenote van zijn enige neef Ben van Eysselsteijn. Hij meent een zekere aanspraak op dit portret, in bezit van Sierk Schröder, te kunnen maken en licht dat puntsgewijs toe. Hij vindt het moeilijk een bod te doen, maar stelt voor een klein maandsalaris voor het portret te betalen en verzoekt Sierk een prijs te noemen. Kosten voor degelijke verpakking en verzending kunnen worden gedeclareerd.

Het portret maakte Sierk in 1933 en is bekend als het portret van Poppy San, de naam die Ben van Eysselsteijn (schrijver, journalist) zijn echtgenote gaf.

Op 1 juli 1993 reageert Sierk:

Geachte heer van Eysselsteijn Kummer,
In antwoord op uw schrijven van 17 juni jl. deel ik u mede dat ik niet op uw aanbod inga het portret van Poppy v. E-Biekart aan u te verkopen. Dit portret is allerminst een "showpiece", het is een jeugdwerk waaraan vele herinneringen aan onze grote vriendschap met Ben en Poppy verbonden zijn. Ik zou mij schamen daar geld voor te vragen, het is niet te koop, en het zal ook niet verkocht worden. Ik heb ervoor gezorgd dat na mijn dood dit portret eigendom wordt van een stichting waarin meerdere werken die niet te koop zijn worden ondergebracht. Met dank voor de aardige foto van onze dierbare vriendin. Hoogachtend, Sierk Schröder

Uit het archief van de Stichting Sierk Schröder '