De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Persberichten | Persbericht tentoonstelling Sierk Schröder Boskoop

Tentoonstelling Sierk Schröder Floragebouw Boskoop

Tentoonstelling Sierk Schröder ontroert en inspireert bezoekers

Persbericht 2 oktober 2010

Jan TerlouwInmiddels zijn enkele weken verstreken nadat de overzichtstentoonstelling feestelijk werd geopend door Jan Terlouw. Dat was op vrijdagavond 17 september in aanwezigheid van 150 genodigden, hoofdzakelijk donateurs van de Stichting Sierk Schröder. Tijdens de avond van de opening werd ook het eerste exemplaar van het nieuwe boek 'Sierk Schröder', ingeleid door Antoine Bodar, door Prof.Dr. Len de Klerk aangeboden aan mevrouw Mieke Schröder-Ottevanger, weduwe van de schilder, tekenaar.
De opening gebeurde in de Rosariumzaal van het Floragebouw door het afhalen van de bedekking van de bronzen kop van Sierk Schröder, een raak portret, aanvankelijk gemaakt in terra cotta door de beroemde beeldhouwer W. Alexander Kossuth (Milaan).

Daarna ging het gezelschap naar de expositiezalen, waar het feest van de opening uitbundig werd gevierd. Mevrouw Schröder en haar familie, de heer Jan Terlouw en de genodigden waren zeer onder de indruk van de schitterende expositie van meer dan tachtig topwerken.

Door het aanbrengen van op kleur gebrachte schotten waren kleinere ruimten ontstaan, waardoor een zekere intimiteit ontstond.
De vele afzonderlijke wanden laten werken zien, die uitstekend bij elkaar passen en die elkaar versterken. Elk werk is goed verlicht, waardoor het niet alleen van een afstand kan worden bewonderd, maar ook van dichtbij kan worden bestudeerd.
Aan de zijkanten van de zaal zijn gietijzeren wenteltrappen die de benedenzaal verbinden met de bovenverdieping. Aan weerszijden zijn de galerijen met vooral portretten. De bovenverdieping biedt een boeiend zicht op de benedenverdieping.

De tentoonstelling wordt steeds drukker bezocht. Velen komen ook op aanraden van eerdere bezoekers, niet zelden van ver weg. Vaak blijven ze anderhalf uur, gaan daarna naar het Grand-café, om vervolgens terug te keren naar hun favoriete werken.
Bezoekers zijn blij verrast zo veel schitterend werk te zien waarvoor geen uitleg nodig is. Het communiceert en emotioneert direct. Het is vernieuwend na een halve eeuw waarin allerlei stromingen zich voordeden, dikwijls zonder ook maar enige binding met de traditie in de beeldende kunst. Het werk van Sierk Schröder, die wars tegen alle stromingen in, trouw bleef aan de traditie die hij trachtte te verdiepen en te verrijken, krijgt steeds vaker de schijnwerpers op zich gericht. De belangstelling en de waardering voor de figuratieve kunst en de portretkunst is terug en groeit. In die ontwikkelingen neemt het werk van Sierk Schröder stellig een centrale plaats in. Niet alleen was hij de belangrijkste portretschilder van de vorige eeuw, maar ook bracht hij een omvangrijk en veelzijdig vrij oeuvre tot stand, dat de bezoekers aan de expositie diep ontroert en inspireert.
De expositie duurt tot en met 10 november 2010.

Veel tentoongesteld vrij werk dateert vanaf de jaren 70. Hij besluit dan steeds minder opdrachten te aanvaarden. Hij wil vrij zijn. Inmiddels vermaard zijn de pastels op ongeprepareerd linnen, die hij op ruim tachtig jarige leeftijd maakt.