De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Tekenlessen Sierk Schröder

Tekenlessen

Tekenlessen Sierk Schröder

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder, Ars, Leiden

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder gegeven in Ars, in 1977 (Ars Aemula Leiden) Serie van 8 lessen (als voorbereiding op de lessen uitgeschreven door Sierk Schröder - met voorbeeldtekeningen - en door de Stichting Sierk Schröder uitgetypt)

INLEIDING

Dit is bien triste want er bestaat, helaas, om de menselijke figuur goed te leren weergeven geen 'stoomcursus'. Geen schriftelijke cursus, a la 'u kunt schrijven, dus u kunt ook tekenen', kan u in korte tijd leren figuurtekenen. En waaróm niet? Om dezelfde reden waarom de uitbeelding van de menselijke figuur door de eeuwen heen de toetssteen is geweest voor het beeldend vermogen van de kunstenaar. Hiervoor is alles nodig: Anatomie - Perspectief - Materiaalbeheersing, en Karakterisering - Ruimtelijke compositie - ga maar door, ga maar door, om nog niet te spreken van een zekere intelligentie.
Deze 8 lessen moet u vooral niet opvatten als een soort snelcursus in figuurtekenen. Ik kan niet anders doen, dan u enkele richtlijnen geven over hoe u uw verdere studie in het figuurtekenen kunt aanpakken. We zijn in ons leven helaas geneigd steeds weer in dezelfde fouten te vervallen. Dat geldt voor ons menselijk handelen, maar ook voor het modeltekenen. Als deze lessen ertoe mogen bijdragen uw enthousiasme voor het goed uitbeelden van de menselijke figuur te stimuleren, uw zelfkritiek op te voeren, dan is geloof ik het doel van ... [onleesbaar, ndr] op Ars bereikt.

Ik stel echter een ernstige overeenkomst met u voor: u moet gewoon doen wat ik zeg. Het is veel gevraagd in deze tijd van inspraak, maar ik zou graag zien dat u deze korte tijd (wat is nu 8 x 1,5 uur in een mensenleven?) uw eigen ideeën en vooral het idee om een aardige tekening te maken even opzij zou zetten. Want als u hier nu tekent zoals u altijd getekend heeft, had u deze 'lessen' niet hoeven te volgen. Als u deze studie (met opzij zetten van uw eigen inzichten) aanvaardt, dan hebt u óf iets meegekregen waarop u door kunt gaan óf in elk geval iets waartegen u zich later kunt afzetten. En beide dingen kunnen voor uw ontwikkeling in het tekenen voor u belangrijk zijn, die ons kunnen helpen de bouw van het lichaam beter weer te geven.

Dan volgt een les waarop we aparte studies gaan maken van handen en voeten. Dat zijn de stiefkinderen van het modeltekenen, omdat ze zo gecompliceerd en moeilijk te realiseren zijn, en die [moeilijk leesbaar, ndr] men maar al te gaarne over de rand van het papier in het niet laat verdwijnen.

De 8e en laatste les mag u dan weer "vrij" werken - en hoop ik in een persoonlijke correctie telkens een samenvatting van wat we behandeld hebben te geven.

waarom tekenen we figuur? Ik geloof dat niet zozeer de liefde tot ... [onleesbaar, ndr] ons aangeboren is als wel de behoefte alles wat ons omringt uit te beelden. We zien het bij het kind, dat vader, moeder, zusjes, broertjes uitbeeldt, en ermee doorgaat tot het de gebreken van zijn weergave ontdekt en hem die zó gaat ergeren dat het er mee ophoudt. Dat onderkennen van de gebreken, dat is dus …[onleesbaar, ndr] het niet meer tevreden zijn met de dikwijls rake en hevige expressie van de kindertekeningen.

Verder naar tekenles 1

© Uit het archief van de Stichting Sierk Schröder – www.sierkschroeder.com
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Sierk Schröder.
Voor schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen met de Stichting Sierk Schröder.