De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Tekenlessen Sierk Schröder

Tekenlessen

Tekenlessen Sierk Schröder

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder, Ars, Leiden

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder gegeven in Ars, in 1977 (Ars Aemula Leiden) Serie van 8 lessen (als voorbereiding op de lessen uitgeschreven door Sierk Schröder - met voorbeeldtekeningen - en door de Stichting Sierk Schröder uitgetypt)

Terug naar les 1

TWEEDE LES. Tweedimensies

2de les
In onze eerste bespreking heb ik getracht u een beeld te geven van wat er nu eigenlijk gebeurt als we tekenen.
Tekenen [moeilijk leesbaar, ndr] op deze manier is centrale projectie. We kijken met één oog door een denkbeeldig beeldvlak naar ons object.
Op dat vlak (ons papier) ontstaat een projectie in twee dimensies van het driedimensionale object. De eerste twee lessen houden we ons voornamelijk bezig met die projectie op dat platte vlak. Er ontstaat een vlakke meetkundige figuur. We kunnen alles herleiden tot lijnen die elkaar snijden - in elkaar overlopen - met elkaar hoeken vormen.
We zoeken de uiterste breedte, passend bij de uiterste lengte (niet omgekeerd). We verbinden de uiterste punten van ons object in gedachte tot een veelhoek. We proberen door de figuur op het podium te zien in lijnen - vlakken - veelhoeken - (zonder ons te bekommeren om massa's of anatomische bijzonderheden) eerst een projectie van het beeld dat we waarnemen op ons papier te krijgen, zó, dat het er ook óp komt, geen handen en voeten er buiten vallen.
We trachten meteen door het voortdurend omspelen [moeilijk leesbaar, ndr] met het oog - van de figuur die we waarnemen - … [onleesbaar, ndr] te geven van de beweging - de stand - de expressie van de figuur binnen de grenzen die we onszelf hebben opgelegd. Dat is onze taak voor vanavond. Volgende week hoop ik in te gaan op het driedimensionale - de weergave van de grote massa's waar de menselijke figuur uit opgebouwd is.

Verder naar tekenles 3

© Uit het archief van de Stichting Sierk Schröder – www.sierkschroeder.com
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Sierk Schröder.
Voor schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen met de Stichting Sierk Schröder.