De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Tekenlessen Sierk Schröder

Tekenlessen

Tekenlessen Sierk Schröder

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder, Ars, Leiden

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder gegeven in Ars, in 1977 (Ars Aemula Leiden) Serie van 8 lessen (als voorbereiding op de lessen uitgeschreven door Sierk Schröder - met voorbeeldtekeningen - en door de Stichting Sierk Schröder uitgetypt)

Terug naar les 2

DERDE LES. Derde dimensie

3 de les
Even recapituleren

De verschillende manieren, combinaties van mogelijkheden hangen af van temperament en aanleg.

Lineair – schilderkundig – vormbewust – ... [onleesbaar, ndr] bewust

Onze oefeningen voor vanavond zijn nu vooral erop gericht de grote massa’s tegenover elkaar te zien.
-
Zittende stand met het been naar voren – arm naar voren – kop en schouders – kantelen van het hoofd – kortom trachten er een dimensie bij te krijgen.

Verder naar tekenles 4

© Uit het archief van de Stichting Sierk Schröder – www.sierkschroeder.com
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Sierk Schröder.
Voor schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen met de Stichting Sierk Schröder.