De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Tekenlessen Sierk Schröder

Tekenlessen

Tekenlessen Sierk Schröder

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder, Ars, Leiden

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder gegeven in Ars, in 1977 (Ars Aemula Leiden) Serie van 8 lessen (als voorbereiding op de lessen uitgeschreven door Sierk Schröder - met voorbeeldtekeningen - en door de Stichting Sierk Schröder uitgetypt)

Terug naar les 3

VIERDE LES. Bekken en schoudergordel

4 de les
Vanavond enkele anatomische gegevens die kunnen leiden tot een beter begrip van de menselijke figuur.
Nogmaals, deze paar "lessen" of beter nog "besprekingen" zijn geen vademecum voor de vele kwalen die aan een figuurtekening kunnen aankleven. Ik noem maar enkele van de meest voorkomende evenwichtsstoornissen en merkwaardige pragmatische afwijkingen. Mijn doel is alleen u de weg te wijzen naar een grondigere studie van het figuurtekenen. Het zetten van de figuur op het vlak. Het zien van de figuur als gevangen in meetkundige figuren - zowel twee- als driedimensionaal. - en nu het even aanstippen van enkele anatomische bijzonderheden waar men bij het tekenen profijt van kan hebben, zijn alle slechts facetten van het gecompliceerde "figuurtekenen".

Laat ons beginnen met het skelet, dat, zoals we allemaal beseffen, de basis moet vormen voor onze waarnemingen, willen we tot een verantwoorde vormgeving komen. De wervelkolom is eigenlijk het deel van het skelet waar alles verband mee heeft, en die toch maar al te vaak niet genoeg …[onleesbaar, ndr] wordt. Bij het hele kleine kind is de wervelkolom nog bijna zacht. Dat geeft aan het kinderfiguurtje z'n typische houding. Deze kolom krijgt pas later zijn S-vorm. Deze S-vorm is van het hoogste belang bij onze observatietekening!

Met de wervelkolom zijn de borstkas (thorax) en de twee gordels - bekkengordel en schoudergordel - de laatste indirect, verbonden. Vanavond zijn het deze anatomische onderdelen, uitgaande van de wervelkolom, die vooral onze belangstelling zullen hebben. En daarvan zal ik de voornaamste punten systematisch behandelen. Het zijn er maar weinig, maar als u op deze hoofdpunten let, kunt u er bij uw tekenen veel aan hebben.

1. Wervelkolom - aanwijzingen [moeilijk leesbaar, ndr] - overgang in het bekken - de twee kuiltjes - heiligbeen vergroeiing van de huid.
2. Het bekken - Darmbeenkam, van achteren ook het heiligbeen. Punten die je altijd aan moet geven.
3. Borstkas. Punt van de hoogte van voren is enorm belangrijk. Verschil m. + vr. borstkas (en bekken). Het schuin aflopen van de onderste ribben.
4. Schoudergordel, schouderbladen, graad, uiteinde van de graad van het schouderblad, sleutelbeenderen, gebogen vorm, van boven,
recht van voren
weer gebogen van onderen.
verbinding sleutelbeen, graad van het schouderblad, belangrijk voor de delta - van de lede maten.
5. Verbinding met bekken en schoudergordel - grote draaier.

Voor vanavond houden we dus goed in het oog:
1. Stand en richting wervelkolom
2. De twee darmbeenkammen en de richting daarvan
3. De borstkas, en de hoogte van het zwaardvormig verlengsel
4. Schoudertoppen en de richting daarvan (tegengesteld aan de richting van het bekken)
5. Sleutelbeenderen
6. Schouderbladen
7. Graad van de schouderbladen
8. Grote draaiers en de richting van deze beide belangrijke punten
9. De twee kogelgewrichten van het opperbeen - de twee laatste observaties vormen de overgang naar de ledematen

Verder naar tekenles 5

© Uit het archief van de Stichting Sierk Schröder – www.sierkschroeder.com
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Sierk Schröder.
Voor schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen met de Stichting Sierk Schröder.