De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Tekenlessen Sierk Schröder

Tekenlessen

Tekenlessen Sierk Schröder

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder, Ars, Leiden

Lessen in anatomie van de menselijke figuur, door Sierk Schröder gegeven in Ars, in 1977 (Ars Aemula Leiden) Serie van 8 lessen (als voorbereiding op de lessen uitgeschreven door Sierk Schröder - met voorbeeldtekeningen - en door de Stichting Sierk Schröder uitgetypt)

Terug naar les 6

ZEVENDE LES. Het hoofd

7de les 3 mrt. ‘76
We zijn vandaag gekomen bij een onderwerp waarop ik mij niet meer heb hoeven voor te bereiden.
De kop – de bekroning – het meest expressieve onderdeel van het menselijk lichaam – ogen, neus en mond: een wereld zo groot en diep, dat een mensenleven niet of nauwelijks (en dat is alleen bij de zeer groten) toereikend is deze wereld te doorvorsen – en te doorgronden -
De kop is het begin van ons aller tekenen – al als heel klein kind begin je met een ovaal en ogen, neus en mond, en later proberen we allemaal, als we van tekenen houden, het menselijk gelaat weer te geven.
Ik ben er zeker van, dat u allen wel in staat bent een gezicht te tekenen, in een gewone stand. Maar vanavond willen we de kop niet los zien, maar als een onderdeel van de menselijke figuur. Dan wordt het moeilijker, nog moeilijker dan het al is. En ook hier geldt weer nooit iets afzonderlijk zien – ook bij de detailstudie – er zich rekenschap van geven waar het vandaan komt. We zullen dan ook de schetsen die we maken zoveel mogelijk maken in verband met de schouders – en de hele beweging [moeilijk leesbaar, ndr] van de figuur. De kop is wendbaar om die assen. Ja - nee en och, och – Het is vrijwel nooit in de natuur, dat de kop de stand heeft waarbij de 3 assen loodrecht op elkaar staan. En het is helaas zó dat men bijna nooit een tekening ziet waarbij juist dit fenomeen goed is weergegeven. En toch is dát nu juist wat we moeten doen, willen we aan de uitdrukking van de figuur karakterisering en kracht geven.

Maar voor ik verder ga, eerst even iets over de proporties waar we zo bitter weinig aan hebben voor onze tekening (voorbeeld) maar waarvan de kennis toch belangrijk is voor het algemene begrip van de kop.
_______________

We gaan nu door met de beweging van het hoofd om de 3 assen.

Uitleggen wat de … [onleesbaar, ndr] betreft
========================

as 1 as 2 as 3
Maar bleef het hier nu maar bij – de beweging worden gecombineerd. Een voorbeeld: no. 4 – gecombineerde assen. Belangrijk is zich rekenschap te geven van die draaiing om de assen. Even een afwijking en de tekening wordt direct levendiger.
We gaan nu tekeningen maken: kleine schetsen waarbij we de verschillende standen - door draaien om één of meer van de 3 assen verkregen – gaan observeren. Maar eerst raad ik u aan deze proportieschetsen even aan te tekenen.
Als we tijd hebben, zullen we nog even snel de hoofdpunten van de kop: neus – ogen – mond – oren – en de aanzet van het haar in vogelvlucht bespreken.
_____________________

Verder naar tekenles 8

© Uit het archief van de Stichting Sierk Schröder – www.sierkschroeder.com
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Sierk Schröder.
Voor schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen met de Stichting Sierk Schröder.